Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Calycina vulgaris (Fr.) Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2013.

 
 

 
 

Novi Sad, 2016.

 
 

 
 

Novi Sad, 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupama, na otpalim grančicama vrbe (Salix). Apotecije spljoštene ili plitko peharaste, prečnika 0,3-1,75 mm. Himenijum beo dok je svež a zatim žućkasto-beo ili sivkasto-beo, sa talasastom ivicom. Spoljašnja površina dlakava. Drška bezbojna, kratka, dužine 0.2-0.3 мм, glatka.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 38-47 x 4,1-5,4 µm, cilindrični ili cilindrično-glavičasti, zaobljenog vrha, inamiloidni, sa kroziersima. Parafize negranate, končaste, širine 2-3 µm. Spore hijaline, zakrivljene, nejednakostrane, sa 1-2 uljane kapljice na krajevima, 5.5-9.0 x 0.9-14 µm. Dlake braonkaste, široke osnove, sužavaju se prema vrhu, sadrže nekoliko velikih uljanih kapljica, septatne, 19–27 x 2.7–5.3 µm  u najširem delu.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.