Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Calycina vulgaris (Fr.) Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2013.

 
 

 
 

Novi Sad, 2016.

 
 

 
 

Novi Sad, 2016.

 

 

Opis: Raste razbacano ili u grupi, uglavnom na drvetu vrbe (Salix) bez kore ali i na drugim vrstama listopadnog drveća. Apotecije površinske, prečnika do 0,5-1 mm, sa kratkom drškom. Himenijum čisto beo kad je svež, a žućkast kad se osuši, konkavan do ravan, sa talasastom ivicom. Receptakulum kupulatan, beličast, sa dlakama na spoljašnjoj strani. Drška bezbojna, kratka, dužine 0.2-0.3 mm, glatka.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa čvrstim zidovima, dimenzija 10-15 x 3-5 µm. Dlake cilindrične do blago glavičaste, na vrhu tupo zaobljene, bez pregrada, hijaline, tankih zidova, glatke, bez ikakvog sadržaja, 15-20 × 3-4 µm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 35-45 × 4-5 µm, J-, kr.+. Parafize cilindrične, širine 1,5-2 µm, ne nadvisuju askuse. Spore cilindrične do blago zakrivljene,  hijaline, bez pregrada, 6-10 × 1,5-2 µm, sa 1-2 uljane kapljice na krajevima.

Rasprostranjenost: Evropa i Grenland.

Ref.: Morozova, I.I. (2014) New records of discomycetous fungi from Ukraine.

             Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.