Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Calycina gemmarum (Boud.) Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2013.

 
     
   

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi, na otpalim pupoljcima topola i na humusu u dodiru sa njima. Apotecije površinske, sa dugom tankom drškom, prečnika 0,3-1 mm. Himenijum beličast. Receptakulum u početku duboko peharast ili infundibuliforman, kasnije tanjirasto peharast do skoro diskoidan, sa ivicom blago savijenom na dole, iste boje kao himenijum. Drška malo duža u odnosu na prečnik apotecije, beličasta do svetlo oker prema osnovi.

 Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura intricata, sastavljen od subparalelnih hijalinih ćelija sa debelim želatinoznim zidovima koje se završavaju u vidu glavičastih dlaka na površini. Dlake hijaline, glavičaste, tankih zidova, sa 0-2 pregrade, grubo granulisane, 10-20 x 3-5 µm. Askusi sa 4-8 spora, cilindrično-glavičasti, zidovi blago zadebljali, 40-50 х 5-7  µm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, širine 1,5-2 µm. Spore glavičasto-elipsoidne, nejednakostrane, hijaline, bez pregrada, 6-9 x 2,5-3 µm.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.