Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Calycina discreta (P. Karst.) Kuntze

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 

 

Opis: Raste razbacano, na ostacima zeljastih biljaka. Apotecije površinske, sa kratkom drškom, prečnika do 0,5 mm. Himenijum blago konkavan, beličast kad je svež, a krem kad se osuši. Receptakulum kupulatan, iste boje kao himenijum, gladak.

 Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake kratke, cilindrične do blago glavičaste, na vrhu tupo zaobljene, bez pregrada, hijaline, tankih zidova, glatke, bez ikakvog sadržaja. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, 50 х 4-6  µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, širine 1,5-2 µm, ne nadvisuju askuse. Spore cilindrično-elipsoidne, ponekad blago zakrivljene, hijaline, bez pregrada, 4-8 x 1-1,5 µm.

Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.