Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Calycina herbarum (Pers.) Gray

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Kraljeva stolica), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Jabuka), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Bukovac), 2016.

 

 

Opis: Raste u grupi, na trulim stabljikama različitih vrsta zeljastih biljaka. Apotecije površinske, prečnika 1-3 mm, subsedeće do sa kratkom drškom. Himenijum plitko konkavan, ravan ili blago konveksan, beličast, krem do svetlo žućkast. Receptakulum tanjirast, iste boje kao himenijum, fino dlakav.

 Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ćelija sa tankim zidovima. Dlake na ivici cilindrične, postepeno se sužavaju, bez pregrada, hijaline, tankih zidova, glatke, bez ikakvog sadržaja, 8-20 x 3-4 µm. Dlake po obodu apotecije široko glavičaste do široko elipsoidno-vretenaste, dužine do 15 µm. Askusi sa 4-8 spora, cilindrični, 80-90 х 7-8  µm, J+(p), kr.+. Parafize cilindrične, širine do 2 µm. Spore vretenaste do cilindrično-vretenaste, blago nejednakostrane, hijaline, sa jednom pregradom, 13-17 x 2-3 µm, biserijatne.

Rasprostranjenost: Evropa i Azija.

Ref.: Raitviir, A. (2004) Revised synopsis of Hyaloscyphaceae.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.