Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Ascocoryne solitaria (Rehm) Dennis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2007.

 

 

Opis: Raste tokom jeseni u grupama na trulom drvetu najčešće hrasta (Quercus) i bukve (Fagus). Apotecije pihtijaste, (1-) 2-6 (-12) mm u prečniku, svetlo braon, nešto prozračne, u početku diskoliko konkavne a zatim čigraste, ± nepravilno režnjevite, spljoštene i ulegnute u sredini, osušene postaju tamno braon. Himenijum svetlo sivo-crvenkasto-braon sa ljubičastim prizvukom, gladak. Spoljašnja strana iste boje, valovita. Drška duga, konična.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni ili biserijatni, tankih zidova, 80-105 x 5-8 µm, J+(p). Parafize cilindrične, račvaste, prečnika  (1,5-) 2,5-4,5 µm, na vrhu blago proširene, dok su mlade ispunjene su sa puno refraktivnih vakuola. Spore elipsoidno-cilindrične, glatke, hijaline, zaobljene na krajevima,  sa 2 (-4) velike uljane kapi, (11-)14-17 (-19) x 4,2-4.5 (-4,8) µm, zrele bez ili sa jednom pregradom u sredini (ređe do 3). Nakon klijanja spora, konidije ne formiraju lance na njenim krajevima.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Christiansen, M.P. 1962 Friesia 7:81

          Dennis, R.W.G. (1971) New or interesting British Microfungi.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.