Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ascocoryne solitaria (Rehm) Dennis

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2007.

 
 

 

Apotecije pihtijaste, (1-) 2-6 (-12) mm u prečniku, svetlo braon, nešto prozračne, u početku diskoliko konkavne a zatim čigraste, ± nepravilno režnjevite, spljoštene i ulegnute u sredini, osušene postaju tamno braon. Himenijum svetlo sivo-crvenkasto-braon sa ljubičastim prizvukom, gladak. Spoljašnja strana iste boje, valovita. Drška duga, konična. Askusi sa 8 spora, uniserijatni ili biserijatni, tankih zidova, 80-105 x 5-8 µm, J+(p). Parafize cilindrične, račvaste, prečnika  (1,5-) 2,5-4,5 µm, na vrhu blago proširene, dok su mlade ispunjene su sa puno refraktivnih vakuola. Spore elipsoidno-cilindrične, glatke, hijaline, zaobljene na krajevima,  sa 2 (-4) velike uljane kapi, (11-)14-17 (-19) x 4,2-4.5 (-4,8) µm, zrele bez ili sa jednom pregradom u sredini (ređe do 3). Nakon klijanja spora, konidije ne formiraju lance na njenim krajevima. Stanište: Raste tokom jeseni u grupama na trulom drvetu najčešće hrasta (Quercus) i bukve (Fagus). Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

 

Reference:

-Dennis, R.W.G. (1971) New or interesting British Microfungi.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.