Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ascocoryne sarcoides (Jacq.) G. & W.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2007.

 
 

 

Apotecije pihtijaste, mlade loptaste, zatim blago spljoštene i blago ulegnute, zrele obkonično-čigraste, 3-30 mm u prečniku, ivica često nepravilno valovita, ponekad malo tamnija, nikad ne prijanja na podlogu. Himenijum gladak ili blago naboran kad je zreo, roze do ljubičasto-roze. Spoljašnja strana beličasta, fino dlakava. Drška ± jasno vidljiva. Askusi sa 8 spora, uniserijatni ili biserijatni, 130-190 x 9,5-11 µm, J+, kr.+. Parafize cilindrične, sa pregradama, razgranate, na vrhu blago do srednje (ponekad i jako) glavičaste, dok su mlade ispunjene su sa puno sitnih refraktivnih vakuola a kasnije sa nekoliko većih, 22-37 x 1,8-3,2 µm. Spore elipsoidne, glatke, hijaline, sa 2 (-4) simetrično raspoređene velike uljane kapi i puno sitnih, najčešće sa jednom pregradom u sredini (ponekad bez ili sa 2-3 pregrade), (11,5-) (12-) 14-21 (-24) x 4-5,2 µm. Konidije izdužene, 2,8-4 x 1,3-1,4 µm, nakon klijanja spora ostaju spojene formirajući lance na njenim krajevima. Stanište: Raste tokom jeseni u grupama na trulom drvetu raznih vrsta listopadnog drveća, ređe četinarskog. Rasprostranjenost: Kosmopolitska (GBIF).

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.