Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Ascocoryne sarcoides (Jacq.) G. & W.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2007.

 

 

Opis: Raste tokom jeseni u grupama na trulom drvetu raznih vrsta listopadnog drveća, ređe četinarskog. Apotecije pihtijaste, mlade loptaste, zatim blago spljoštene i blago ulegnute, zrele obkonično-čigraste, 3-30 mm u prečniku, ivica često nepravilno valovita, ponekad malo tamnija, nikad ne prijanja na podlogu. Himenijum gladak ili blago naboran kad je zreo, roze do ljubičasto-roze. Spoljašnja strana beličasta, fino dlakava. Drška ± jasno vidljiva.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni ili biserijatni, 130-190 x 9,5-11 µm, J+, kr.+. Parafize cilindrične, sa pregradama, razgranate, na vrhu blago do srednje (ponekad i jako) glavičaste, dok su mlade ispunjene su sa puno sitnih refraktivnih vakuola a kasnije sa nekoliko većih, 22-37 x 1,8-3,2 µm. Spore elipsoidne, glatke, hijaline, sa 2 (-4) simetrično raspoređene velike uljane kapi i puno sitnih, najčešće sa jednom pregradom u sredini (ponekad bez ili sa 2-3 pregrade), (11,5-) (12-) 14-21 (-24) x 4-5,2 µm. Konidije izdužene, 2,8-4 x 1,3-1,4 µm, nakon klijanja spora ostaju spojene formirajući lance na njenim krajevima..

Rasprostranjenost: Kosmopolitska (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.