Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ascotremella faginea (Peck) Seaver

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2015.

 
 

 

Plodna tela nepravilno zaobljena i režnjevita, zajedno formiraju želatinoznu mozgoliku strukturu sa kratkim drškolikim delom pri osnovi; roze ljubičasta, zagasita kad se osuše a sjajna pri vlažnom vremenu, širine 20-40 mm i visine 10-20 mm. Askusi sa 8 spora, uniserijatni do biserijatni, 80 x 8 μm. Parafize končaste. Spore eliptične, često sa trunkatnim krajevima, hijaline, glatke (ustvari sa 3-4 uzdužne pruge koje se teže uočavaju), sa 2 uljane kapi, 7-9 x 4-4,5 μm. Stanište: Saprob, raste pojedinačno tokom leta i jeseni na trulom drvetu i granama bukve (Fagus) i jove (Alnus) koje leže na zemlji. Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika i Novi Zeland (GBIF).

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

-Dennis, R.W.G. (1971) New or interesting British Microfungi.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.