Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Ascotremella faginea (Peck) Seaver

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2015.

 

 

Opis: Saprob, raste pojedinačno tokom leta i jeseni na trulom drvetu i granama bukve (Fagus) i jove (Alnus) koje leže na zemlji. Plodna tela nepravilno zaobljena i režnjevita, zajedno formiraju želatinoznu mozgoliku strukturu sa kratkim drškolikim delom pri osnovi; roze ljubičasta, zagasita kad se osuše a sjajna pri vlažnom vremenu, širine 20-40 mm i visine 10-20 mm.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni do biserijatni, 80 x 8 μm. Parafize končaste. Spore eliptične, često sa trunkatnim krajevima, hijaline, glatke (ustvari sa 3-4 uzdužne pruge koje se teže uočavaju), sa 2 uljane kapi, 7-9 x 4-4,5 μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Argentina i Novi Zeland.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.