Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
     
   

 

Opis: Saprofit, raste tokom jeseni u grupama na trulom drvetu raznih vrsta listopadnog drveća, naročito na bukvi (Fagus), ređe na četinarima. Apotecije pihtijaste, mlade loptaste, zatim blago spljoštene i blago ulegnute, zrele peharaste, 4-22 mm u prečniku, ivica često nepravilno valovita, režnjevita, ponekad malo tamnija. Himenofor gladak ili blago naboran kad je zreo, crvenkasto-roze do ljubičasto-roze. Spoljašnja strana beličasta, fino dlakava. Drška nedostaje ili je jako kratka.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni ili biserijatni, amiloidni, cilindrični, sa zaobljenim vrhom. Parafize filiformne, na vrhu neznatno proširene (- 4 µm), septatne, retko razgranate, sa puno uljanih kapi. Spore elipsoidne, glatke, hijaline, sa puno sitnih i srednje velikih uljanih kapi, zrele sa 3-5 (- 6) septi, 18-30 x 4-6 µm. Nakon klijanja spora, konidije ne formiraju lance već se direktno proizvode na njenim krajevima i stranama.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Japan, Novi Zeland.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.