Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
     
   

 

Opis: Raste tokom jeseni u grupama na trulom drvetu raznih vrsta listopadnog drveća, naročito na bukvi (Fagus), ređe na četinarima. Apotecije pihtijaste, mlade loptaste, zatim blago spljoštene i blago ulegnute, zrele peharaste, 4-22 mm u prečniku, ivica često nepravilno valovita, režnjevita, ponekad malo tamnija. Himenijum gladak ili blago naboran kad je zreo, crvenkasto-roze do ljubičasto-roze. Spoljašnja strana beličasta, fino dlakava. Drška nedostaje ili je jako kratka.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni ili biserijatni, cilindrični, sa zaobljenim vrhom, 215-250 x 12-13 µm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, 25-40 x 2,5-3,5 µm, na vrhu neznatno proširene (-4 µm), sa pregradama, retko razgranate, sa puno refraktivnih vakuola. Spore elipsoidne, glatke, hijaline, sa puno sitnih i srednje velikih uljanih kapi, zrele sa 3-5 (-6) pregrada, 18-30 x 4-6 µm. Konidije subokruglaste, uvek sa jednom krupnom uljanom kapi, 2,7-3 x 1,9-2,3 µm, nakon klijanja spora ne formiraju lance već direktno nastaju na njihovim krajevima i stranama.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Azija, Novi Zeland (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.