Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 

Apotecije pihtijaste, mlade loptaste, zatim blago spljoštene i blago ulegnute, zrele peharaste, 4-22 mm u prečniku, ivica često nepravilno valovita, režnjevita, ponekad malo tamnija. Himenijum gladak ili blago naboran kad je zreo, crvenkasto-roze do ljubičasto-roze. Spoljašnja strana beličasta, fino dlakava. Drška nedostaje ili je jako kratka. Askusi sa 8 spora, uniserijatni ili biserijatni, cilindrični, sa zaobljenim vrhom, 215-250 x 12-13 µm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, 25-40 x 2,5-3,5 µm, na vrhu neznatno proširene (-4 µm), sa pregradama, retko razgranate, sa puno refraktivnih vakuola. Spore elipsoidne, glatke, hijaline, sa puno sitnih i srednje velikih uljanih kapi, zrele sa 3-5 (-6) pregrada, 18-30 x 4-6 µm. Konidije subokruglaste, uvek sa jednom krupnom uljanom kapi, 2,7-3 x 1,9-2,3 µm, nakon klijanja spora ne formiraju lance već direktno nastaju na njihovim krajevima i stranama. Stanište: Raste tokom jeseni u grupama na trulom drvetu raznih vrsta listopadnog drveća, naročito na bukvi (Fagus), ređe na četinarima. Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Azija, Novi Zeland (GBIF).

 

Reference:

-Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.