Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ascobolus immersus Pers.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Bukovac), 2019.

 
 

 
 

Fruška gora (Irig), 2019.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupama na izmetu sisara. Apotecije sedeće, u početku okruglaste a zatim subokruglaste do čigraste ili urceolatne, prečnika 0,5-0,8 mm i visine 0,8-1 mm. Himenijum ravan, tamno žut, ponekad žućkasto-braon, tamno papilatan zbog isturenih askusa i tamnih spora. Spoljašnja površina iste boje kao himenijum, ± dlakava; ivica nejasna.

Mikroskopske karakteristike: Subhimenijum nije jasno razdvojen od središnjeg ekscipuluma. Središnji ekscipulum od textura globulosa-angularis, sastavljen od hijalinih, zaobljenih ili blago uglastih ćelija, debelih zidova,  prečnika 15-20 μm, između kojih su konektivne hife prečnika 5-12 μm. Spoljašnji ekscipulum od textura angularis, sastavljen od poligonalnih, često tamno braon ćelija, debelih zidova, dimenzija  13-33 x 11-22 μm, koje se produžuju u brojne površinske dlake prečnika 3,5-5,5 μm. Askusi sa 8 spora, široko glavičasti do vrećasti, sa kratkom drškom, 207-300 x 70-123 μm, biserijatni ili nepravilno organizovani, amiloidni. Parafize cilindrično-končaste, jednostavne ili češće granate (naročito na bazalnoj pregradi), prečnika 2-3,5 μm, uronjene u žućkastu želatinoznu materiju, sa pregradama, sadrže svetlo žućkasti pigment, na vrhu nisu proširene, nadvisuju askuse. Spore elipsoidne ili subcilindrične, zaobljenih krajeva, uokvirene želatinoznim plaštom, debelih zidova, hijaline dok su mlade a kad sazru postaju ljubičaste, glatke ili ornamentisane sa tankim, ponekad anastomoziranim, sekundarnim pukotinama, 55-63 x 31,5-37,8 μm.

Rasprostranjenost: Kosmopolitska (GBIF)

Ref.: Doveri, F. (2004) Fungi Fimicoli Italici.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.