Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ascobolus lignatilis Alb. & Schwein.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2018.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi na trulom drvetu, granama, papiru, otpalim listovima, stelji, gvalicama sova i izmetu, odnosno na različitom nađubrenom supstratu. Apotecije površinske, obično sa jasnom drškom, prečnika (2-) 5-12 mm, visine do 5 mm, u početku subokruglaste ili cilindrične, zatim se otvaraju na vrhu i postaju skutulatne i na kraju spljoštene. Himenijum ravan, zreo ponekad blago konveksan, mutno žuto-zelen do žučkast, crno istačkan (zbog tamnih spora u isturenim askusima). Spoljašnja površina iste boje kao himenijum; ivica u početku često blago krenulatna ili fimbrijatna, izražena, ređe tanka, na kraju često blago zakrivljena prema spolja. Drška izbrazdana, mutno žuta do zeleno-žuta, dlakava, često proširena pri osnovi.

Mikroskopske karakteristike: Subhimenijum od sastavljen od izodijametričnih ćelija prečnika 7-11 μm. Središnji ekscipulum sastavljen od hijalinih, subokruglastih ćelija, debelih zidova, prečnika 12-20 μm. Spoljašnji ekscipulum sastavljen od nepravilno grupisanih okruglastih ćelija. Askusi sa 8 spora, glavičasti, sužavaju se prema osnovi, amiloidni, debelih zidova, 160-230 x 16-20 μm, biserijatni. Parafize cilindrične, sa pregradama, jednostavne ili granate, prečnika 1,5-2,5 μm, glavičaste ili na vrhu nepravilno proširene (do 6 μm), uronjene u zeleno-žutu želatinoznu materiju. Spore elipsoidne do vretenasto-elipsoidne, u početku hijaline, zatim ljubičaste a sazrevanjem postaju pomalo ljubičasto-braon, bez uljanih kapi i ornamentisane sa subparalelnim, obično uzdužnim grebenima koji ponekad anastomoziraju, formirajući tako nekompletnu mrežicu, 16-19,5 x 8,5-10 μm.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF)

Ref.: Van Brummelen, J. (1967) A world monograph of the genera Ascobolus and Saccobolus (Ascomycetes, Pezizales).

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.