Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ascobolus hansenii Pers.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Manastir Beočin), 2018.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupama na izmetu sisara, drvetu i stelji. Apotecije sedeće, površinske, prečnika 0,5-1 mm, u početku subokruglaste, zatim peharaste a kasnije diskolike, braon do purpurno-braon. Himenijum u početku žućkast a kasnije postaje purpuran ili braonkast (zbog tamnih spora); ivica krenulatna ili granulozna. Spoljašnja površina prekrivena sa često pravilno raspoređenim bradavicama.

Mikroskopske karakteristike: Ekscipulum od textura globulosa, pri osnovi sastavljen od subokruglastih ili izduženih ćelija sa debelim zidovima, dimenzija 5-22 x 5-12 μm, između kojih se nalazi amorfan ili granularan braonkasti pigment, sa spoljašnje strane prekriven malim grupama okruglastih ćelija, dimenzija 14-25 μm sa amorfnim ili polukristaliziranim purpurno-braonkastim pigmentom na površini. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, sužavaju se prema osnovi, 120-140 x 13-15 μm, biserijatni ili koso uniserijatni. Parafize cilindrične, sa pregradama, jednostavne ili granate, na vrhu proširene do 7 μm, ispunjene žutim pigmentom. Spore vretenaste, hijaline dok su mlade, okružene želatinoznim plaštom, zatim ljubičaste a kad sazru postaju purpurno-braon i ornamentisane sa prilično širokim, uzdužnim i delom anastomoziranim grebenima (3-5 sa svake strane), na pojedinim mestima sa kapicama ili poluokruglastim nakupinama pigmenata debljine do 2,5 μm, (18,6-) 19,5-21,4 (-22) x 7,4-8,4  μm (bez ornamentacije).

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF)

Ref.: Van Brummelen, J. (1980) Two species of Ascobolus new to Britain.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.