Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ascobolus furfuraceus Pers.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Kukavica (selo Slatina), 2022.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2015.

 
 

 
 

Kopaonik (Gobelja), 2018.

 
 

 
 

Kopaonik (Gobelja), 2018.

 
 

 
 

Kopaonik (Gobelja), 2018.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2022.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2015.

 
 

 
 

Kukavica (selo Slatina), 2022.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupama na izmetu sisara. Apotecije sedeće, (sub)okruglaste ili urceolatne u početku a zatim poluloptaste ili čak diskoidne, prečnika 2-8 (-10) mm. Himenijum konkavan, ponekad ravan kad je zreo, limun-žut, retko sa zelenkastim odsjajem i gladak dok je mlad a kasnije postaje grub i sve više ljubičasto- do crno- ili maslinasto-braon (zbog isturenih askusa i tamnih spora). Spoljašnja površina ± iste boje kao himenijum, često braon kod zrelih apotecija, dlakava do žuto granulozna; ivica izražena, krenulatna, ponekad talasasta ili subrežnjevita.

Mikroskopske karakteristike: Subhimenijum od textura globulosa, sastavljen od ćelija prečnika 9-13,5 μm. Središnji ekscipulum od textura globulosa-angularis, sastavljen od hijalinih, zaobljenih ili poligonalnih ćelija dimenzija 22-65 x 18-55 μm, razdvojenih sa cilindričnim hifama, obično postavljenim perpendikularno u odnosu na himenijum. Spoljašnji ekscipulum od textura globulosa, sastavljen od okruglastih ćelija između kojih se nalazi žućkasti pigment, prečnika 18-33 μm, koje se pri osnovi apotecije produžuju u brojne dlake prečnika 4,5-6,5 μm, sa pregradama i zaobljene na krajevima. Askusi sa 8 spora, glavičasti, sa kratkom drškom, 150-200 x 18-32 μm, nepravilno biserijatni, slabo amiloidni. Parafize cilindrično-končaste, obično jednostavne ali ponekad i granate (posebno na vrhu), prečnika 1,5-2 μm, uronjene u žuto-zelenkastu želatinoznu materiju, sa pregradama, sadrže žućkasti pigment, na vrhu nisu ili su izrazito proširene (do 8 μm), nadvisuju askuse. Spore usko elipsoidne do subvretenaste, zaobljene ili blago zašiljene na krajevima, debelih zidova, hijaline dok su mlade a kad sazru postaju purpurno-braon i ornamentisane sa više (-7) uzdužnih, često granatih, ponekad anastomoziranih grebena koji čine nekompletnu mrežicu, (22,5-) 24,3-28,8 x (10-) 11-13 μm.

Rasprostranjenost: Kosmopolitska (GBIF)

Ref.: Doveri, F. (2004) Fungi Fimicoli Italici.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.