Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ascobolus carbonarius P.Karst.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Testera), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2015.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi na spaljenom drvetu ili zemlji. Apotecije sedeće, površinske, prečnika 2-5 mm, visine do 1 mm, u početku subokruglaste, zatim jastučaste do diskoidne, fino brašnave ili ljuskave. Himenijum prvo konkavan a zatim ravan, zeleno-žut, vremenom postaje braonkast i na kraju crno-braon, crno istačkan (zbog tamnih spora u isturenim askusima). Spoljašnja površina iste boje kao himenijum; ivica u početku krenulatna a zatim postaje skoro glatka i tupa.

Mikroskopske karakteristike: Subhimenijum od sastavljen od izodijametričnih ćelija prečnika 5-10 μm. Središnji ekscipulum sastavljen od subokruglastih, uglastih ili izduženih ćelija, debelih zidova, dimenzija 13-30 (-40) x 10-22 (-26) μm, zajedno sa nepravilno zadebljalim, granatim hifama širine 2,5-4 μm, braon. Spoljašnji ekscipulum sastavljen od nepravilno grupisanih okruglastih ćelija. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, sužavaju se prema osnovi, amiloidni (samo dok su nezreli), debelih zidova, 190-270 x 22-26 μm, u početku uniserijatni a zatim ± biserijatni. Parafize cilindrične, sa pregradama, ponekad granate, prečnika 2 μm, na vrhu nisu proširene (ili samo malo, do 3,5 μm), uronjene u žućkasto-zelenu želatinoznu materiju. Spore elipsoidne, hijaline i sa zašiljenim krajevima dok su mlade, sazrevanjem postaju tamno ljubičaste i na kraju purpurno braon sa trunkatnim krajevima, bez uljanih kapi i ornamentisane sa nepravilnim ili zadebljalim izolovanim bradavicama različite veličine (širine 1,5-2,7 μm, na krajevima 2,5-3,1 μm), 17,5-25 (-27,5) x (11,5-) 13-14,5 μm (zajedno sa ornamentacijom).

Rasprostranjenost: Kosmopolitska (GBIF)

Ref.: Van Brummelen, J. (1967) A world monograph of the genera Ascobolus and Saccobolus (Ascomycetes, Pezizales).

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.