Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ascobolus brassicae P. Crouan & H. Crouan

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Ledinci), 2017.

 

 

Opis: Raste na izmetu sisara. Apotecije sedeće, prečnika 250-550 μm, jastučaste do diskoidne, prljavo bele, ± glatke, membranozne, bez diferencirane ivice. Himenijum blago konveksan, izrazito granulozan.

Mikroskopske karakteristike: Subhimenijum od textura angularis, sastavljen od poligonalnih hijalinih ćelija prečnika 4-7 μm. Središnji ekscipulum od textura globulosa-angularis, sastavljen od poligonalnih ili zaobljenih ćelija, debelih zidova, dimenzija 10-17 x 8-15 μm. Spoljašnji ekscipulum izrazito cijalnofilan, od textura globulosa-angularis, sastavljen od hijalinih ćelija, debelih zidova, dimenzija 15-55 x 12-30 μm, pravougaonih na strani apotecije i u blizini himenijuma, koje se pri osnovi apotecije retko produžavaju u dlake sa pregradama, prečnika 3-4 μm Askusi sa 8 spora, usko cilindrični do cilindrično-glavičasti, izrazito amiloidni, debelih zidova, 130-150 x 13-18 μm, obično uniserijatni (nezreli biserijatni ili triserijatni). Parafize uronjene u gustu hijalinu želatinoznu materiju, nadvisuju askuse, izrazito razgranate, ponekad anastomozirane, prave ili zakrivljene, cilindrično-končaste, prečnika 1,5-2,5 μm, sa pregradama, sadrže puno žućkastih vakuola, ponekad proširene na vrhu so 4-5 μm. Spore okrugle, 11,5-13,1 (-13,6) μm, veoma debelih zidova, hijaline dok su mlade (sadrže žućkasti granulozni materijal), zatim postaju svetlo braon, bez uljanih kapi i ornamentisane sa gustim ali izolovanim, zaobljenim bradavicama ili trunkatnim tuberkulima, širine 0,5-1 μm i visine do 1 μm.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF)

Ref.: Doveri, F. (2004) Fungi Fimicoli Italici.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.