Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Ascobolus crenulatus P.Karst.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Velika Remeta), 2022.

 
 

 
 

Fruška gora (Velika Remeta), 2022.

 
 

 
 

Fruška gora (Orlovo bojište), 2022.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupama na izmetu sisara. Apotecije sedeće, u početku subokruglaste a zatim peharaste ili skutulatne, prečnika 1-3 mm. Himenijum gladak, konkavan, zeleno-žućkast dok je mlad, zatim maslinasto-žut i na kraju tamno braon sa crnim tačkama (zbog tamnih spora u isturenim askusima). Ivica izražena, blago uglasta, krenulatna; spoljašnja strana iste boje kao himenijum, brašnasta ili inkrustrirana.

Mikroskopske karakteristike: Subhimenijum od textura globulosa-angularis, sastavljen od ćelija prečnika 5-10 μm. Središnji ekscipulum od textura mixta, globulosa i intricata, sastavljen od uglavnom zaobljenih ćelija prečnika 30-58 μm, razdvojenih sa široko elipsoidnim ili cilindričnim hifama, obično postavljenim perpendikularno u odnosu na himenijum. Spoljašnji ekscipulum od textura globulosa-angularis, sastavljen od ćelija prečnika do 95 μm, koje se pri osnovi apotecije produžuju u brojne dlake, debelih zidova, sa pregradama, prečnika 3-5 μm. Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, sa dugom drškom, 133-147 x 12,5-14,7 μm, u početku uniserijatni a zatim nepravilno biserijatni, neamiloidni. Parafize jednostavne ili granate pri osnovi, cilindrično-končaste, prečnika 2-2,5 μm, sa pregradama, sadrže brojne vakuole sa zelenkastim pigmentom, uronjene u želatinoszni materijal, prave ili često zakrivljene, nisu ili su blago proširene na vrhu (-7 μm, u tom slučaju imaju talasaste produžetke). Spore elipsoidne, blago zašiljene ili zaobljene na krajevima, prilično debelih zidova, bez uljanih kapi, hijaline dok su mlade a kad sazru postaju purpurno-braon i ornamentisane sa 7-8 uzdužnih neanastomoziranih ali ponekad granatih grebena, (12-) 12,6-16,2 x (6,3-) 6,8-9 μm.

Rasprostranjenost: Kosmopolitska (GBIF)

Ref.: Doveri, F. (2004) Fungi Fimicoli Italici.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.