Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Arachnoscypha aranea (De Not.) Boud.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2020.

 

 

Opis: Raste u grupi ili razbacano na kupulama pitomog kestena (Castanea) i hrastova (Quercus spp.). Apotecije sedeće, prečnika do 0,5mm, spljoštene, sušenjem postaju urceolatne do čigraste sa urolanim ivicama, spoljašnja strana i ivica pokriveni dlakama. Himenijum beličast, koničan do konkavan kad se osuši.

Mikroskopske karakteristike: Subikulum beo, sastavljen od hifa sa debelim zidovima prečnika 2-3,5 μm, retko sa pregradama Dlake kratke, vijugave, hijaline, glatke, sužavaju se u tup vrh, prilično debelih zidova, obično sa jednom pregradom, dužine 35-40 (-75), a pri osnovi širine 2-3,4 μm. Središnji ekscipulum debljine do 25 μm, od textura intricata, sastavljen od labavo povezanih ćelija tankih zidova. Spoljašnji ekscipulum različite debljine, od textura prismatica, sastavljen od jednog do više slojeva ćelija sa tankim do srednje debelim zidovima, ćelije hijaline do blago braonkaste, nastavljaju se u dlake. Askusi sa 8 spora, glavičasti, na vrhu zaobljeni do spljošteni, blago zadebljali, nepravilno biserijatni, 37-67 x 4,8-6,8 μm, J+(p), kr+. Parafize hijaline, jednostavne ili jednom granate, končaste, nisu proširene na vrhu, ne prelaze dužinu askusa, sa pregradama, prečnika 0,75-1 (-1,4) μm. Spore kruškaste do vretenasto-elipsoidne, 5,5-9,6 x 2-2,7 μm, ponekad sužene na sredini, blago uže u donjoj polovini, zrele sa 0-1 pregradom.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Korf, R. (1951) A Monograph of the Arachnopezizeae.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.