Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Arachnoscypha aranea (De Not.) Boud.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2017.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi ili razbacano na kupulama pitomog kestena (Castanea) i hrastova (Quercus spp.). Apotecije sedeće, prečnika do 0,5mm, spljoštene, sušenjem postaju obrnuto konične sa urolanim ivicama, spoljašnja strana i ivica pokriveni dlakama. Himenijum beličast.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, glavičasti, nepravilno biserijatni, 37-67 x 4,8-6,8 μm, vrh zaobljen do spljošten, J+(p), croziers+. Parafize hijaline, jednostavne ili granate, končaste, nisu proširene na vrhu, ne prelaze dužinu askusa, septatne, prečnika 0,75-1 (1,4) μm. Spore kruškaste do vretenasto-eliptične, 5,5-9,6 x 2-2,7 μm, ponekad sužene na sredini, blago uže u donjoj polovini, zrele sa 0-1 pregradom. Dlake kratke, vijugave, hijaline, glatke, sužavaju se u tup vrh, prilično debelih zidova, obično sa jednom pregradom, 35-40 (75) x 2-3,4 μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.