Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Eriopezia caesia (Pers.) Rehm.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2007.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2015.

 

 

Opis: Raste u grupi na trulom drvetu, najčešće na hrastu (Quercus). Subikulum beo, obilan. Apotecije peharaste, sedeće ili u donjem delu sužene u vidu stopala ili kratke drške, prečnika 200-500 (-700) µm. Himenijum konkavan do ravan, maslinast do tamnobraon ili crn. Ivica jasna, dlakava, savijena na gore kad se osuši.

Mikroskopske karakteristike: Subikulum obilan, beo, sastoji se od hifa prečnika 2-2,7 µm, debelih zidova (glatke ili sa inkrustacijama), sa brojnim pregradama. Dlake hijaline, sa pregradama, duge 20-40 μm, u donjem delu širine 2-2,7 μm, prilično debelih zidova, ponekad granate, glatke ili sa inkrustacijama spolja, prema vrhu sužene, vrh tup ili šiljat. Središnji ekscipulum od textura intricata, debljine 7-15 µm, sastoji se od hijalinih ćelija širine oko 2 µm, sa debelim zidovima. Spoljašnji ekscipulum debljine do 75 µm, prema ivici od textura prismatica, sastavljen od ćelija širine 2,7-3,4 µm, sa hijalinim do žućkastim, debelim zidovima (sadržaj ćelija žućkasto-braon do braon), a ispod od textura angularis do često textura globulosa, sastavljen od ćelija širine do 7,5 µm, sa tanjim žućkasto-braon zidovima (sadržaj ćelija žućkast). Askusi sa 8 spora, glavičasti, na vrhu zaobljeni, nepravilno bi- do multiserijatni, 30-47 x 4,1-5,5  µm, J+(p), kr.+. Parafize hijaline, končaste, jednostavne ili razgranate, nisu proširene na vrhu, iste dužine kao i askusi, širine 0,75-1,4 µm, pregrade retke. Spore 4,1-6,1 (9,6) x 1,4-2 µm, hijaline, subvretenaste, obično sužene u donjem delu, bez pregrada.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Korf, R. (1951) A Monograph of the Arachnopezizea.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.