Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Eriopezia caesia (Pers.) Rehm.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2007.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2015.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi na trulom drvetu, najčešće na hrastu (Quercus). Subikulum beo, bujan, sastavljen od hifa. Apotecije peharaste, sedeće ili sa kratkom drškom, prečnika 200-500 (700) µm. Himenijum konkavan, maslinast do tamnobraon ili crn. Ivica jasna, dlakava, savijena na gore kad se osuši.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, nepravilno bi- do multiserijatni, 30-47 x 4.1-5.5  µm, proizilaze iz kroziersa, glavičasti, zaokruženog vrha, otvor na vrhu u prisustvu joda postaje plav. Parafize končaste, jednostavne ili razgranate, nisu proširene na vrhu, iste dužine kao i askusi, širine 0.75-1.4 µm, pregrade retke. Spore 4.1-6.1 (9.6) x 1.4-2 µm, hijaline, subvretenaste, obično sužene u donjem delu, bez pregrada. Dlake hijaline, sa pregradama, u donjem delu širine 2-2.7 μm, duge 20-40 μm, prilično debelih zidova, glatke ili sa česticama spolja, prema vrhu sužene, vrh tup ili šiljat, ponekad granat.
 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.