Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Eriopezia caesia (Pers.) Rehm.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2007.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2015.

 

 

Opis: Raste u grupi na trulom drvetu, najčešće na hrastu (Quercus). Subikulum beo, obilan. Apotecije peharaste, sedeće ili u donjem delu sužene u vidu stopala ili kratke drške, prečnika 200-500 (-700) µm. Himenijum konkavan do ravan, maslinast do tamnobraon ili crn. Ivica jasna, dlakava, savijena na gore kad se osuši.

Mikroskopske karakteristike: Subikulum obilan, beo, sastoji se od hifa prečnika 2-2,7 µm, debelih zidova (glatke ili sa inkrustacijama), sa brojnim pregradama. Dlake hijaline, sa pregradama, duge 20-40 μm, u donjem delu širine 2-2,7 μm, prilično debelih zidova, ponekad granate, glatke ili sa inkrustacijama spolja, prema vrhu sužene, vrh tup ili šiljat. Središnji ekscipulum od textura intricata, debljine 7-15 µm, sastoji se od hijalinih ćelija širine oko 2 µm, sa debelim zidovima. Spoljašnji ekscipulum debljine do 75 µm, prema ivici od textura prismatica, sastavljen od ćelija širine 2,7-3,4 µm, sa hijalinim do žućkastim, debelim zidovima (sadržaj ćelija žućkasto-braon do braon), a ispod od textura angularis do često textura globulosa, sastavljen od ćelija širine do 7,5 µm, sa tanjim žućkasto-braon zidovima (sadržaj ćelija žućkast). Askusi sa 8 spora, glavičasti, na vrhu zaobljeni, nepravilno bi- do multiserijatni, 30-47 x 4,1-5,5  µm, J+(p), kr.+. Parafize hijaline, končaste, jednostavne ili razgranate, nisu proširene na vrhu, iste dužine kao i askusi, širine 0,75-1,4 µm, pregrade retke. Spore 4,1-6,1 (9,6) x 1,4-2 µm, hijaline, subvretenaste, obično sužene u donjem delu, bez pregrada.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Korf, R. (1951) A Monograph of the Arachnopezizea.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.