Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Arachnopeziza aurelia (Pers.) Fuckel

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2016.

 

 

Opis: Raste u grupi tokom cele godine najčešće na trulim kupulama hrastova (Quercus spp.) ali i na trulom drvetu i listovima listopadnog drveća. Apotecije prečnika 0,3-1mm, peharaste do diskolike, sedeće, pri osnovi sa mrežom paučinastih žućkastih hifa. Himenijum gladak, žut; spoljašnja strana i ivica pokriveni zlatno-žutim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Dlake u pramenovima, glatke, skoro hijaline, tankih zidova, sa retkim kristalima ili bez njih, 270 x5 μm. Subikularne hife hijaline, sa pregradama, tankih zidova, sa retkim kristalima ili bez njih, prečnika 2-3 μm. Askusi sa 8 spora, biserijatni, 90 x 9-10 μm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, sa pregradama. Spore elipsoidne, glatke, hijaline, zrele sa 1-3 pregrade, bez uljanih kapi, zrele ponekad sa hijalinim nastavcima, 17-22 x 3,5-5 μm.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Novi Zeland (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.