Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Arachnopeziza aurelia (Pers.) Fuckel

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Zmajevac), 2016.

 

 

Opis: Raste u grupi tokom cele godine najčešće na trulim kupulama hrastova (Quercus spp.) ali i na trulom drvetu i listovima listopadnog drveća. Apotecije prečnika 0,3-1mm, peharaste do diskolike, sedeće, pri osnovi sa mrežom paučinastih žućkastih hifa. Himenijum gladak, žut; spoljašnja strana i ivica pokriveni zlatno-žutim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Dlake u pramenovima, glatke, skoro hijaline, tankih zidova, sa retkim kristalima ili bez njih, 270 x5 μm. Subikularne hife hijaline, sa pregradama, tankih zidova, sa retkim kristalima ili bez njih, prečnika 2-3 μm. Askusi sa 8 spora, biserijatni, 90 x 9-10 μm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, sa pregradama. Spore elipsoidne, glatke, hijaline, zrele sa 1-3 pregrade, bez uljanih kapi, zrele ponekad sa hijalinim nastavcima, 17-22 x 3,5-5 μm.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Novi Zeland (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.