Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Arachnopeziza aurata Fuckel

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi tokom cele godine na vlažom trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća. Apotecije prečnika 0,1-1mm, u početku loptaste, zatvorene a kasnije kupaste do oblika diska, spoljašnja strana i ivica pokriveni dlakama. Himenijum gladak, beličast do žućkast.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, amiloidni, 115 x 8-12 μm. Parafize vretenaste, septatne, ponekad račvaste, prećnika 1 μm. Spore vretenaste, glatke, sužene na jednom kraju, zrele sa 7 pregrada, bez uljanih kapljica, hijaline, 50-75 x 1,3-3 μm. Dlake cilindrične, blago se sužavaju, pri bazi ponekad proširene, tankih zidova, septirane, glatke, hijaline, žute do narandžaste, 160 x 1,5-6 μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Australija.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.