Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Arachnopeziza aurata Fuckel

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Papratski do), 2019.

 

 

Opis: Raste u grupi na vlažom trulom drvetu različitih vrsta listopadnog drveća. Apotecije površinske, sedeće, prečnika 0,2-0,6 mm, izdižu se iznad subikuluma. Himenijum beličast do žućkast ili svetlo narandžast. Receptakulum kupulatan, ravan ili blago konveksan, iste boje kao himenijum, spoljašnja strana i ivica pokriveni dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Subiculum paučinast, žuto-narandžast, sastavljen od grubih i anastomoziranih hifa sa pregradama, širine 2,2–4 μm. Spoljašnji ekscipulum od textura angularis, sa ćelijama prečnika 4–13 μm. Dlake na ivici prave ili blago zakrivljene, cilindrične, zaobljenog vrha, sa pregradama, ispunjene žuto-narandžastim sadržajem, 55-120 x 2,7-4,2 μm, sa tankim ili debelim zidovima, glatke ili hrapave spolja. Askusi sa 8 spora, izduženo glavičasti, 115-160 x 8-12 μm, J+(p), kr.+. Parafize končaste, hijaline, sa pregradama, ponekad račvaste, prečnika 0,1-1,2 μm. Spore končaste, uzdužno raspoređene u askusu, sužene na jednom kraju, zrele sa 5-9 pregrada, bez uljanih kapljica, hijaline, 60-75 x 2,5-3 μm na gornjem kraju i 1,3-1,7 μm na donjem kraju.

Rasprostranjenost: Evropa, Azija, Australija, severna Afrika.

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

           Morozova, I.I. (2014) New records of discomycetous fungi from Ukraine.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.