Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Orchis simia Lam. - kaćun 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Stražilovo), 2008.

 
 

 
 

 Fruška gora (Stražilovo), 2008.

 
 

 
 

 Montenegro (Herceg Novi), 2021.

 
 

 
 

 Montenegro (Herceg Novi), 2021.

 
 

 
 

 Montenegro (Herceg Novi), 2021.

 
 

 
 

 Montenegro (Herceg Novi), 2021.

 
 

 
 

 Montenegro (Herceg Novi), 2021.

 
 

 
 

 Montenegro (Herceg Novi), 2021.

 
 

 
 

 Montenegro (Herceg Novi), 2021.

 
     
   

Višegodišnja biljka. Gomolji skoro loptasti, samo malo izduženi, sa snažnim, končastim korenovima. Stabljika visoka 30-40 cm, na poprečnom preseku okrugla, u gornjem delu izbrazdana i katkad po malo ljubičasta, inače svetlo zelena, gola. Listovi izduženo jajasti, najniži katkad obrnuto jajasti, užlebljeni, na vrhu tupo šiljati, plavičastozeleni, jednobojni, sjajni, najviši ili 2 najviša izduženo lancetasti, užlebljeni, osnovom obuhvataju stabljiku. Cvast klasolika, većinom loptasta, ređe nešto izdužena, dugačka do 7 (12) cm, dosta zbijena, cvetovi se najpre razvijaju na vrhu cvasti. Brakteje 4-6 puta kraće od vretenastih, svetlo zelenih plodnika, jajaste, na vrhu šiljate, sa 1 nervom, zelenkasto ili žućkastobele, gornje na vrhu zatupaste. Kaciga šiljata, jajasta, spolja crvenoljubičasta ili neznatno sivkasta, na unutrašnjoj strani sa purpurnim žilicama. Listići perigona pri osnovi povezani, izduženi do jajasto lancetasti, na vrhu ± šiljati; bočni unutrašnji uži i skoro uvek kraći od spoljašnjih, linearni, šiljati, vrlo fino testerasto nazubljeni. Labelum pri osnovi klinast, na vrhu duboko trorežnjevit, duži od ostalih listića perigona, beličast do ružičastoljubičast, pokriven ružičastim do purpurnim papilama; srednji režanj labeluma napred ispružen, linearan, u prednjem delu ponovo deljen u 2, na vrhu purpurnoljubičasto obojena režnjića, slična uzano linearnim, naviše srpasto savijenim bočnim režnjevima; između 2 režnjića srednjeg režnja nalazi se jedan ± izraženi zubac. Ostruga valjkasta, ka vrhu kupasto zadebljala, neznatno spljoštena, naniže okrenuta, dugačka kao 1/2 do 3/4 plodnika. Ginostemijum sa kratkim dodatkom. Antera purpurnocrvena, polen tamno zelen. Cveta u maju mesecu.

Raste u listopadnim šumama, po obodu šuma i između žbunja. Oprašuje se entomofilijom; cvetovi ne proizvode nektar; oprašuju ih bumbari sistemom prevare vezane za ishranu. Na listi je biljaka zaštićenih kao prirodne retkosti u Srbiji.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.