Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Platanthera bifolia (L.) Rich. - vimenjak 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Zmajevac), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Zmajevac), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Zmajevac), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Zmajevac), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Zmajevac), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Zmajevac), 2015.

 
 

 
 

 Golija (Rudno), 2023.

 
 

 
 

 Golija (Rudno), 2023.

 

 

Višegodišnja biljka. Gomolji celi, prilično veliki, jajasto izduženi, skoro repastog oblika, postepeno se sužavaju ka vrhu. Stabljika visoka 20-50 (60) cm, uspravna, katkad vijugava, šuplja, ± uglasta, bledo žutozelena, pri osnovi sa 2 mrka, šiljata, uzano lancetasta lista u vidu rukavca. Listovi goli, svetlo zeleni, na licusjajni, na naličju mat zeleni, po pravilu po 2, ređe 3, postavljeni pri osnovi stabljike, široko jajasti do izduženi, šire se ka vršnom delu, pri osnovi postepeno suženi u okriljenu lisnu dršku, duž oboda katkad po malo naborani, sa mnogobrojnim uzdužnim nervima; pored ovih, na stabljici se nalaze i po 1-3 manja, lancetasta, šiljata lista slična braktejama, ređe se na stabljici nađe još jedan, ili čak i 2 lista slična onima sa osnove stabljike, koji su tada izduženo jajastog oblika. Cvast većinom ± rastresita, skoro valjkasta, sastavljena od 12-25 cvetova, ka vrhu ušiljena. Brakteje lancetaste do jajasto lancetaste, sa 5 ili više nerava, sa istaknutim srednjim nervom, žućkastozelene boje, dugačke skoro kao i plodnik. Cvetovi srazmerno veliki, beličasti, prijatnog mirisa na đurđevak. Listići perigona slobodni, srazmerno jednake dužine, spoljašnji bočni beli, jajasto do linearno lancetasti, vodoravno rašireni, na vrhu zatupasti, srednji spoljašnji po malo srcast, nešto kraći i širi, bočni unutrašnji većinom zelenkastožuti, ređe beli ili žućkasti, mnogo kraći i uži od spoljašnjih, linearni, skoro srpastog oblika, srazmerno duplo duži od zatupastog, širokog ginostemijuma, jedan ka drugom povijeni i sa srednjim spoljašnjim grade kacigu. Labelum ceo, linearno izdužen, dugačak 10-15 mm, širok oko 2,5 mm, jezičastog oblika, duži od ostalih listića perigona, ka vrhu sužena i naniže upravljena, celog oboda, zelenkastobeo. Ostruga končasta, dugačka 13-21 mm, 1,5 do 2 puta duža od linearnih, spiralno uvijenih ili u obliku slova "S" savijenih plodnika, stoji skoro vodoravno, sa naniže savijenim, ka vrhu suženim ili ređe vrlo malo zadebljalim vrhom, bela do zelenkastobela, na vrhu skoro uvek zelenkasta. Antera široka, poluantere uzane, stoje skoro paralelno ili su na vrhu po malo međusobno priklonjene. Polinije svetlo žute. Viscidijum pljosnat.

 

Raste u svetlim šumama, od nizije do alpijskog pojasa. Oprašuje se entomofilijom; cvetovi proizvode nektar koji se nakuplja u ostrugama; oprašuju ih noćni leptiri, od kojih najveću ulogu imaju vrste iz familije Sphingidae, prilikom sakupljanja nektara.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.