Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Ophrys sphegodes Mill. - sitan šarenbubac 

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2018.

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2018.

 
 

 
 

 Fruška gora (Čerević), 2007.

 
 

 
 

 Fruška gora (Erdelj), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Čerević), 2007.

 
 

 
 

 Fruška gora (Erdelj), 2004.

 
 

 
 

 Montenegro (Herceg Novi), 2021.

 
 

 
 

 Montenegro (Herceg Novi), 2021.

 
 

 
 

 Montenegro (Herceg Novi), 2021.

 
     
   

Višegodišnja biljka. Gomolji većinom loptasti, pored njih su razvijeni i končasti korenovi. Stabljika visoka 15-45 cm. Listovi izduženo eliptični do široko lancetasti, na sredini najširi, na vrhu šiljati ili ± šiljati, na donjem delu stabljike 3-6, najrazvijeni, plavozeleni, u gornjem delu 2-4, u vidu rukavca ili brakteja, svetlozeleni. Cvast klasolika, rastresita, sastavljena od 2-9 cvetova. Brakteje duže od plodnika. Listići perigona strče, spoljašnji duži od unutrašnjih, izduženi, postepeno se stanjuju ka zatupastom vrhu, žutozeleni do bledo žućkasti ili nekad beličasti, sa zelenim nervima; bočni unutrašnji su mali, dugački kao 1/2 do 2/3 spoljašnjih, široko linearni, pri osnovi neznatno prošireni, na vrhu zatupasti ili odsečeni do usečeni, goli, svetlo zeleni do zelenkastomrki, crvenkasto oivičeni. Labelum konveksan, ± dugačak kao spoljašnji listići perigona, široko do izduženo obrnuto jajast, ± gusto pokriven maljama, somotast, samo u sredini i duž oboda go, tamno crvenomrk ili tamno žutomrk, sa svetlijim, više zelenkastožutim, unazad povijenim obodom, ceo, spreda zatupast ili malo usečen ili neznatno dvo- do trorežnjevit, bez apendiksa, pri osnovi sa 2 mala izraštaja ili su ona samo delimično vidljiva; od osnove do preko sredine labeluma pružaju se karakteristične 2-4 skoro paralelne uzdužne crte mutno žute do plavičasto bele boje, povezane poprečnom linijom u vidu slova "H". Ginostemijum nešto kraći od bočnih unutrašnjih listića perigona, stoji skoro pod pravim uglom u odnosu na labelum, sa kratkim pravim rostelumom. Plodnik valjkast, nešto stisnut. Cveta u aprilu i maju mesecu.

Raste na osunčanim padinama, uvek na krečnjačkoj podlozi. Oprašuje se entomofilijom; cvetovi ne proizvode nektar; oprašuju ih mužjaci Hymenoptera (pčele iz roda Andrena) sistemom seksualne prevare (pseudokopulacija). Na listi je biljaka zaštićenih kao prirodne retkosti u Srbiji.

 

 

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.