Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 
 
 

Ophrys scolopax Cav. ssp. cornuta  (Steve.) E.G.Camus - mačkovo uho

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2008.

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2008.

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2008.

 
 

 
 

 Montenegro (Herceg Novi), 2021.

 
 

 
 

 Montenegro (Herceg Novi), 2021.

 
 

 
 

 Montenegro (Herceg Novi), 2021.

 
     
   

Višegodišnja biljka. Gomolji okrugli ili jajasti. Stabljika vitka, u gornjem delu uglasta, visoka do 40 (50) cm. Prizemnih listova 3-6, izduženo lancetasti ili eliptični, na vrhu šiljati, u gornjem delu stabljike 2-4 lista redukovani u vidu rukavca. Brakteje lancetaste, na vrhu šiljate, duže od plodnika, donje skoro i od cvetova. Cvetova 2-7. Spoljašnji listići perigona strče ± horizontalno, jajasto lancetasti, ružičasti ili beličasti, sa 3 nerva, srednji nerv zelen, bočni unutrašnji listići mnogo manji, lancetasti, zelenkastocrvenkasti do bledo ružičasti, kadifasti, gusto pokriveni maljama. Labelum jajast do izduženo objajast, u donjoj trećini duboko trorežnjevit, gusto pokriven maljama, kadifast, duž oboda go, izraženo konveksan, duž oboda uvijen, mrkopurpuran do mrkoljubičast, pri osnovi sa 1-3 gole pege oivičene žutim šarama; bočni režnjevi kratko jajasto trouglasti, unazad povijeni, kadifasti, pri osnovi se završavaju sa 2 izdužena u obliku rogova, dugačka i do 1 cm, koji su kao i sam labelum, pokriveni kadifastim maljama; srednji režanj zaokružen, na vrhu sa jednim trokrakim apendiksom žućkastozelene ili žućkaste boje upravljenim napred. Ginostemijum zelen, sa kratkim, šiljatim, ± iskrivljenim rostelumom. Polinije sa beličastim kaudikulama. Plodnik izduženo eliptičan, šestorebrast.

Raste na livadama i proplancima duž oboda šuma. Oprašuje se entomofilijom; cvetovi ne proizvode nektar; oprašuju ih mužjaci Hymenoptera sistemom seksualne prevare (pseudokopulacija). Na listi je biljaka zaštićenih kao prirodne retkosti u Srbiji.

 

 

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.