Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

   
 
 

Ophrys scolopax Cav. ssp. cornuta  (Steve.) E.G.Camus - mačkovo uho

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2008.

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2008.

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2008.

 
     
   

Višegodišnja biljka. Gomolji okrugli ili jajasti. Stabljika vitka, u gornjem delu uglasta, visoka do 40 (50) cm. Prizemnih listova 3-6, izduženo lancetasti ili eliptični, na vrhu šiljati, u gornjem delu stabljike 2-4 lista redukovani u vidu rukavca. Brakteje lancetaste, na vrhu šiljate, duže od plodnika, donje skoro i od cvetova. Cvetova 2-7. Spoljašnji listići perigona strče ± horizontalno, jajasto lancetasti, ružičasti ili beličasti, sa 3 nerva, srednji nerv zelen, bočni unutrašnji listići mnogo manji, lancetasti, zelenkastocrvenkasti do bledo ružičasti, kadifasti, gusto pokriveni maljama. Labelum jajast do izduženo objajast, u donjoj trećini duboko trorežnjevit, gusto pokriven maljama, kadifast, duž oboda go, izraženo konveksan, duž oboda uvijen, mrkopurpuran do mrkoljubičast, pri osnovi sa 1-3 gole pege oivičene žutim šarama; bočni režnjevi kratko jajasto trouglasti, unazad povijeni, kadifasti, pri osnovi se završavaju sa 2 izdužena u obliku rogova, dugačka i do 1 cm, koji su kao i sam labelum, pokriveni kadifastim maljama; srednji režanj zaokružen, na vrhu sa jednim trokrakim apendiksom žućkastozelene ili žućkaste boje upravljenim napred. Ginostemijum zelen, sa kratkim, šiljatim, ± iskrivljenim rostelumom. Polinije sa beličastim kaudikulama. Plodnik izduženo eliptičan, šestorebrast.

Raste na livadama i proplancima duž oboda šuma. Oprašuje se entomofilijom; cvetovi ne proizvode nektar; oprašuju ih mužjaci Hymenoptera sistemom seksualne prevare (pseudokopulacija). Na listi je biljaka zaštićenih kao prirodne retkosti u Srbiji.

 

 

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.