Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

   
 
 

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Paragovo), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Paragovo), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Vorovo), 2008.

 
     
   

Višegodišnja biljka. Rizom kratak, sa mnogobrojnim debelim, svetlo mrkim korenovima. Stabljika visoka 15-40 cm, nežna, vitka, po malo vijugava, zelena, po malo crvenkastoljubičasta, obično u gornjem delu u predelu cvasti gusto pokrivena maljama, ređe je, kao i plodnici, gola i sjajna, pri osnovi sa strčećim, jajastim, šiljatim listovima u vidu rukavca; sterilni izdanci se ne razvijaju. Listova većinom (2) 3-6, vrlo mali, obično kraći od internodija, sem donjih koji su nekada nešto duži, samo duž oboda, ređe i duž nerava fino rapavi i maljavi, sivozeleni, po malo ljubičasti, na srednjem delu stabljike najveći, jajasto lancetasti do linearno lancetasti, dugački 2-5 cm, široki 3-6 mm, pri osnovi sa kratkim rukavcem, na gornjem delu stabljike su linearni. Cvast rastresita, sastavljena od malog broja cvetova, obično 6-12, ređe samo 1, svi su većinom okrenuti na jednu stranu. Cvetovi su mali, crvenkastozeleni, slabog mirisa na karanfil. Brakteje uzano lancetaste, šiljate, sivozelene, po malo crvenkaste do ljubičaste, sa 3 nerva ili ispod donjih cvetova sa većim brojem nerava, dugačke kao i plodnici ili gornje kraće. Plodnici skoro čigrastog oblika, tupo trouglasti, pokriveni mekim maljama, većinom sa kratkom drškom. Listići perigona zvonasto raspoređeni, pruženi napred, jajasti do jajasto lancetasti, na vrhu šiljati ili ± šiljati, sa 1-3 nerva, kadkad fino nazubljeni, spoljašnji sa spoljne strane bledo zeleni, po malo crvenkastoljubičasti, pokriveni maljama, unutrašnji zelenkasti ili crvenkastožuti. Labelum malo kraći od ostalih listića perigona, unutrašnji članak izdužen, vrećasto udubljen, pri osnovi svetlo zelen, sa širokim ždrelom, gornje ivice zaokružene, ružičaste boje, prednji članak okruglasto jajast do srcast, na vrhu šiljat, duž oboda nazubljeno vijugav, pri osnovi sa 2 vidljive, duboko režnjevite, naborane guke beličaste boje. Antera beličasta ili žućkasta. Čaura nešto izdužena, pri osnovi malo sužena. Cveta u junu mesecu.

Raste u zasenčenim listopadnim šumama. Oprašuje se entomofilijom; cvetovi proizvode nektar koji se nakuplja na dnu hipohila, oprašuju ih ose prilikom sakupljanja nektara.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.