Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Cephalanthera damasonium (Miller) Druce - bela krupnocvetna zavrata

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Popovica), 2004.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka. Rizom puzi vodoravno, sa svetlo mrkim, na vrhu često viljuškasto račvastim korenovima. Stabljika snažna, visoka 20-60 cm, gola, često vijugava, u gornjem delu zbog listova čije se osnove spuštaju niz stabljiku uglasta, pri osnovi sa opnastim listovima u vidu rukavca koji ne naležu tesno uz stablo. Listovi proređeno raspoređeni, izduženo jajasti do jajasto lancetasti, na vrhu šiljati, svetlo zeleni, goli, duž oboda po malo talasasti, sa istaknutim uzdužnim nervima. Cvast kratka, rastresita, sastavljena od 3-8 cvetova koji stoje uspravno. Brakteje strče koso, donje jajasto lancetaste, gornje lancetaste, postepeno su sve manje ka vrhu cvasti, donje su u obliku listova i mnogo duže od cvetova, gornje nešto kraće. Plodnici goli, vretenasti, često rebrasti. Listići perigona naviše upravljeni, međusobno sakupljeni, žućkastobeli, ređe svetlo žuti, većinom sa 5 nerava, dugački 15-20 mm; spoljašnji izduženi, na vrhu prilično tupi, unutrašnji viče jajasti, kraći i zatupastiji. Labelum srazmerno dugačak kao 2/3 dužine ostalih listića perigona, beličast, sa unutrašnje strane žut; zadnji deo labeluma sa obe strane sa skoro trouglastim, zaobljenim, naviše upravljenim režnjevima, pri osnovi sužen, vrećasto udubljen, često mrkožut ili narandžastocrven, prednji deo širi no što je dugačak, srcastog oblika, obično duž oboda izrezano nazubljen, sa gornje strane narandžastožut, sa 3-5 malih, istaknutih, intenzivno žutih uzdužnih nabora. Antera okruglasta, bledo žute boje. Ginostemijum skoro valjkast. Plod stoji uspravno, strši, sa 3 rskavičava, istaknuta ugla. Cveta u maju i junu mesecu.

Raste u listopadnim šumama. Oprašuje se entomofilijom; cvetovi ne proizvode nektar, oprašuju ih pčele sistemom prevare vezane za ishranu.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.