Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Anacamptis pyramidalis (L.) Rich. - plastak

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Grabovo), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2008.

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2002.

 
 

 
 

 Fruška gora (Grabovo), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Glavica), 2008.

 
 

 
 

 Fruška gora (Grabovo), 2015.

 
     
   

Višegodišnja biljka. Gomolji nedeljeni, loptasti. Stabljika visoka 25-50 (60) cm, prilično tanka, po malo vijugava, u gornjem delu ± uglasta, pri osnovi pokrivena sa nekoliko mrkih listova u vidu rukavca. Listovi linearno lancetasti, na vrhu šiljati, sa uzdužnom nervaturom, svetlo zeleni, najniži debeli, osnovom obuhvataju stabljiku u vidu rukavca, na srednjem delu stabljike manji i međusobno udaljeni, najviši mali, slični braktejama. Cvast klasolika, zbijena, sastavljena od velikog broja cvetova, dugačka 2-6 cm, u početku kupasta, kasnije izduženo jajasta, ređe skoro loptasta ili valjkasta. Brakteje linearno lancetaste, često ljubičaste, ređe su duže od linearnih, uzduž uvijenih, skoro sedećih, zelenih ili ± ljubičastih plodnika. Cvetovi prilično mali, ružičasti, boje mesa do skoro purpurnocrveni, vrlo retko potpuno beli, mirisni. Spoljašnji listići perigona izduženo do jajasto lancetasti, dugački 4-5 mm, na vrhu šiljati, spoljašnji bočni rašireni u vidu krila dok srednji strči u vis i zajedno sa bočnim unutrašnjim, nešto kraćim listovima gradi kacigu. Labelum duboko trorežnjevit, širi no što je duži, napred upravljen, sa tankom, končastom ostrugom, dugačak do 6 mm, pri osnovi sa gornje strane sa dva mala, paralelna, žuta, večinom zaobljena grebena; srednji režanj jajast, ± jednak sa zaobljenim ili odsečenim bočnim režnjevima. Ostruga dugačka kao i plodnici ili nešto duža, tanka, končasta, ± kriva. Ginostemijum kratak, zatupast. Antera zelenkasta, kaudikule žućkaste. Cveta od maja do jula.

Raste na sunčanim padinama, svetlim šikarama, proređenim šumama, livadama. Oprašuje se entomofilijom; cvetovi ne proizvode nektar; oprašuju ih prvenstveno dnevni leptiri, ali i neki koji su aktivni u večernjim i noćnim časovima sistemom prevare vezane za ishranu.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.