Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

   
 
 

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch - zavrata

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Fruška gora (Zmajevac), 2015.

 
 

 
 

 Fruška gora (Zmajevac), 2015.

 

 

     
   

Višegodišnja biljka. Rizom vodoravan, sa mrkim, rapavim, nekada na vrhu viljuškasto razgranatim korenovima. Stabljika visoka 15-60 cm, vitka, na poprečnom preseku okrugla, nekada uzduž izbrazdana, pokrivena brojnim listovima sve do cvasti, pri osnovi sa šiljatim ili na vrhu odsečenim listovima u vidu rukavca. Listovi strče koso, na donjem i srednjem delu stabljike lancetasti, šiljati, živahno zeleni, stoje u 2 niza, izbrazdani, sa istaknutom uzdužnom nervaturom, najniži na vrhu često zatupasti, gornji linearno lancetasti, na vrhu šilasti, katkad dužinom premašuju cvast. Cvast klasolika, rastresita, izdužena, sastavljena od 3-20 mlečno belih cvetova. Brakteje jajaste do liearno lancetaste, sa 1 nervom, izuzev 1-2 najniže koje su listolike i dosta duže, mnogo su kraće od spiralno uvijenih plodnika. Plodnici su valjkasti, neznatno savijeni, većinom bez drške, ređe sa kratkom drškom, često rebrasti, goli ili pokriveni kratkim žlezdastim dlakama. Spoljašnji listići perigona dugački 10-16 mm, jajasto lancetasti, na vrhu šiljati; bočni unutrašnji eliptični, na vrhu zatupastiji, kraći ili skoro iste dužine kao i spoljašnji, svi jedan ka drugom povijeni. Labelum srazmerno za polovinu kraći od spoljašnjih listića perigona, beo, zadnji članak sa obe strane izvučen u bočni izduženi tupo trouglasti režanj, pri osnovi po malo vrećast, opkoljavajući većim delom ginostemijum, prednji deo širi no što je dugačak, pri osnovi skoro srcast, tupo trouglast, sa bočno naviše povijenim ivicama, sa 3-7 malih, uzanih, nešto izvijuganih, crvenkastožutih do narandžastih nabora. Šupljina žiga široko bubrežasta. Cveta u aprilu i maju mesecu.

Raste u listopadnim šumama, šumskim progalama i šikarama. Oprašuje se entomofilijom; cvetovi ne proizvode nektar, oprašuju ih ženke pčela roda Halictus (koje se hrane polenom) sistemom prevare vezane za ishranu.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.