Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

 
 
 

Anacamptis palustris ssp. elegans (Heuff.) Beck - močvarni kaćunak  

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

 Novi Sad, 2007.

 
 

 
 

 Novi Sad, 2007.

 
 

 
 

 Novi Sad, 2007.

 
     
   

Višegodišnja biljka. Gomolji loptasti do jajasti, korenovi končasti. Stabljika visoka 30-60 cm, na poprečnom preseku okrugla, u gornjem delu uglasta, obično jako ljubičasta, pokrivena listovima do vrha, pri osnovi sa dugačkim, mrkim listovima sličnim rukavcu. Listovi linearno lancetasti, na vrhu šiljati, strče uspravno, hrptenasti i užlebljeni, na naličju sa istaknutim nervima, na licu tamno zeleni i sjajni, na naličju plavičastozeleni, obično bez pega, jednobojni, široki do 1 cm. Cvast klasolika, jajasta ili skoro valjkasta, ± rastresita i široka. Cvetovi mnogobrojni, ljubičastopurpurnocrveni, dosta udaljeni od stabljike. Brakteje lancetaste ili linearno lancetaste, na vrhu šiljate, obično po malo purpurne, jednake ili duže od plodnika, sa 3-7 nerava koji mogu biti mrežasto povezani. Plodnici izduženo linearni, spiralno uvijeni, naročito duž uglova ljubičasto-purpurnocrveni. Listići perigona slobodni, sa 3 nerva, spoljašnji izduženi, na vrhu zatupasti, jako unazad povijeni, bočni unutrašnji kraći, uži, skoro eliptični, unapred jedan ka drugom povijeni, zajedno sa srednjim spoljašnjim grade kacigu. Labelum duž središnjeg dela beličast, poprskan tamno ljubičastim ili purpurnocrvenim pegama ili linijama; bočni režnjevi prilično široki, jajasti, na vrhu zaobljeni, prošireni, tek na početku precvetavanja biljke ± unazad povijeni; srednji režanj po pravilu malo duži od bočnih, ređe je iste dužine, obrnuto srcast ili ± četvrtast, ceo ili duboko usečen i skoro dvorežnjevit. Ostruga nešto kraća od plodnika, valjkasta, pri kraju malo sužena i ušiljena, nije kriva. Šupljina žiga malo šira ka donjem delu. Cvast uzana, pošto su cvetovi dosta priljubljeni uz osovinu cvasti. Kod var. elegans labelum je ceo ili neznatno trorežnjevit, listovi su široki 1,5-4 cm a brakteje su duže od plodnika. Cveta od maja do juna meseca.

Raste na zabarenim livadama i obodima bara. Oprašuje se entomofilijom; cvetovi ne proizvode nektar i oprašuju ih neiskusne radilice bumbara sistemom prevare vezane za ishranu. S obzirom da nove radilice izlaze iz gnezda sve vreme, prevara funkcioniše tokom celog perioda cvetanja, a ne samo u prvim danima.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.