Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Zebrina detrita  (Muller, 1774)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Grgeteg), 2009.

 
 

 
 

Fruška gora (Grgeteg), 2012.

 
     
   

 

Opis: kućica krem bela sa nepravilnim i zamućenim crvenkastobraon radijalnim linijama, vrh tup, otvor svetlo braon, pupak otvoren i delimično pokriven. Jaja prečnika 2-2.4mm.

 

Dimenzije: 12-30 k 8-12 mm.

 

Stanište: suve i tople padine, livade, kamenita mesta. U centralnoj Evropi puževi odlaze u dublje slojeve zemlje radi hibernacije. Leti se penju po vegetaciji  zbog visoke temperature pri zemlji. Javljaju se do 2500mnv. Jaja polažu u grupama od po 17-70 komada, mladunci se legu nakon 27-36 dana. Ova vrsta je glavni prelazni domaćin metilju Dicrocoelium lanceolatum koji kod ljudi izaziva upalu žučnih kanala.

 

Rasprostranjenost: od severoistočne Španije do Nemačke, zapadne Ukrajine i Turske.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.