Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Chondrula tridens  (Muller, 1774)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2012.

 
 

 
 

Slano Kopovo, 2011.

 
     
   

 

Opis: kućica žućkasto braon, slabo sjajna i fino izbrazdana, 7-8 gotovo ravnih zavoja, otvor sa belom, oštrom i slabo reflektujućom marginom, usna jako razvijena prema unutrašnjosti (vidljivo je i spolja), parietalis jak i ne dopire do margine, angularni izraštaj često prisutan i obično nije povezan sa parietalisom, kolumelarni zub umereno razvijen, donji palatalni zub jak, ponekad je prisutan i slabije razvijen gornji palatalni zub. 
 

Dimenzije: 7-16 x 4-5 mm, kućice na jugu areala veće u odnosu na one sa severa.
 

Stanište: sunčane livade, suve padine, obično su u zemljištu a na površini se pojavljuju samo za vreme toplih i vlažnih uslova. Hrani se trulim biljkama. Javlja se do 1900mnv.
 

Rasprostranjenost: od jugozapadne Francuske do centralne Evrope, Litvanija, centralna Rusija, jugoistočna Evropa, Turska, južni Ural i severni Iran.

 

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.