Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Chondrula tridens  (Muller, 1774)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2012.

 
 

 
 

Slano Kopovo, 2011.

 
     
   

 

Opis: kućica žućkasto braon, slabo sjajna i fino izbrazdana, 7-8 gotovo ravnih zavoja, otvor sa belom, oštrom i slabo reflektujućom marginom, usna jako razvijena prema unutrašnjosti (vidljivo je i spolja), parietalis jak i ne dopire do margine, angularni izraštaj često prisutan i obično nije povezan sa parietalisom, kolumelarni zub umereno razvijen, donji palatalni zub jak, ponekad je prisutan i slabije razvijen gornji palatalni zub. 
 

Dimenzije: 7-16 x 4-5 mm, kućice na jugu areala veće u odnosu na one sa severa.
 

Stanište: sunčane livade, suve padine, obično su u zemljištu a na površini se pojavljuju samo za vreme toplih i vlažnih uslova. Hrani se trulim biljkama. Javlja se do 1900mnv.
 

Rasprostranjenost: od jugozapadne Francuske do centralne Evrope, Litvanija, centralna Rusija, jugoistočna Evropa, Turska, južni Ural i severni Iran.

 

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.