Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2008.

 
     
     

Opis: kućica u osnovi beličasta ili žučkasta sa tamnim crvenkastim ili ljubičastim mrežastim šarama različitog oblika, ponekad šare trakaste ili je ravnomerno tamna. Operkulum svetlo crven sa crvenom ivicom, sa širokim rebrima i bez apofize. Puž svetlo žut sa crnom glavom, pipci sivkasti i dugi, oči velike, stopalo bledo. Jaja polažu od polovine aprila do oktobra, mladunci (1,5-1mm) se izlegu posle 30 dana ako je temperatura 25°C a tek nakon 65 dana ako je temperatura 20°C, životni vek 2-3 godine.
 

Dimenzije: 4-6.5 x 5-9 mm, (najviše 13 mm)
 

Stanište: centralni i donji delovi reka sa kamenitom podlogom, živi i u brakičnim vodama. Toleriše blago organsko zagađenje i manjak kiseonika u vodi ali je osetljiva na duže periode suše i leda. Može se naći do 13m u dubini. Hrani se algama sa kamenja.
 

Rasprostranjenost: skoro cela Evropa, raštrkano.

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.