Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2008.

 
     
     

Opis: kućica u osnovi beličasta ili žučkasta sa tamnim crvenkastim ili ljubičastim mrežastim šarama različitog oblika, ponekad šare trakaste ili je ravnomerno tamna. Operkulum svetlo crven sa crvenom ivicom, sa širokim rebrima i bez apofize. Puž svetlo žut sa crnom glavom, pipci sivkasti i dugi, oči velike, stopalo bledo. Jaja polažu od polovine aprila do oktobra, mladunci (1,5-1mm) se izlegu posle 30 dana ako je temperatura 25°C a tek nakon 65 dana ako je temperatura 20°C, životni vek 2-3 godine.
 

Dimenzije: 4-6.5 x 5-9 mm, (najviše 13 mm)
 

Stanište: centralni i donji delovi reka sa kamenitom podlogom, živi i u brakičnim vodama. Toleriše blago organsko zagađenje i manjak kiseonika u vodi ali je osetljiva na duže periode suše i leda. Može se naći do 13m u dubini. Hrani se algama sa kamenja.
 

Rasprostranjenost: skoro cela Evropa, raštrkano.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.