Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Theodoxus danubialis (C.Pfeiffer, 1828)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Sremska Kamenica), 2008.

 

 

     
     

Opis: kućica beličasta ili žućkasta sa tamnim cik-cak šarama, može biti i ravnomerno crna, otvor skoro kružan. Operkulum svetlo žut sa braon ivicom, apofiza pljosnata i užlebljena.
 

Dimenzije: 8-9 x 6-7 mm.
 

Stanište: reke i jezera na mestima sa kamenitom podlogom, preferira čiste vode bogate kiseonikom.
 

Rasprostranjenost: dunavski region od Nemačke do Bugarske, jezera i reke od severne Italije do Slovačke, Ukrajine i Bosne i Hercegovine.

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.