Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Velutarina rufo-olivacea (Alb. & Schwein.) Korf

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2019.

 

 

Opis: Saprob, raste toko godine (posebno u proleće), pojedinačno ili u manjim grupama na kori grana različitih vrsta listopadnog i četinarskog  drveća koje su iznad zemlje, takođe i na šišarkama. Apotecije okruglaste ili pomalo spljoštene, prečnika (0,5-) 0.8-2.5 (-3,3) mm. Himenijum izrazito konkavan do ravan, svetlo medno-žuto-oker do žućkasto-maslinast ili maslinasto-zelen a vremenom postaje kestenjasto-braon, tokom formiranja askusa često potpuno prekriven excipularnim slojem, otvara se na vrhu u vidu pore ili često poprečnim prorezom. Ivica nije ili je samo neznatno izdignuta iznad bočnih delova diska; spoljašnja strana beličasto krem, braonkasta do crvenkasta, dlakava. Drška kratka, dužine 0.1–0.2 x 0.5–0.6 mm, obično uronjena u supstrat.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni do subbiserijatni, (150-) 160- 220 (-232) x (13-) 14-16 (-16,7) μm, J+(prvo izazito plav a zatim crven), crosiers-. Parafize cilindrične do vretenaste, granate pri osnovi, sa zaobljenim krajem, prema vrhu postepeno proširene. Spore cilindrično-elipsoidne, prave, (10.5-) 11–14.5 (-15.5) x (6.5-) 7–9 (-9.5), hijaline, bez pregrada, zrele sa 2 uljane kapi (često samo sa jednom okruženom sa puno sitnih). Dlake slobodne, hijaline do svetlo braon, dužine 20–100 x 6–10 μm sa nejednako zadebljalim zidovima. Kristali brojni u medullary i posebno u ectal excipulumu i dlakama, prečnika 1–5(–18) μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Argentina i Novi Zeland.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.