Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Velutarina rufo-olivacea (Alb. & Schwein.) Korf

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2019.

 
 

 
 

Fruška gora (Banstol), 2023.

 
 

 

Apotecije okruglaste ili pomalo spljoštene, prečnika (0,5-) 0,8-2,5 (-3,3) mm. Himenijum izrazito konkavan do ravan, svetlo medno-žuto-oker do žućkasto-maslinast ili maslinasto-zelen a vremenom postaje kestenjasto-braon, tokom formiranja askusa često potpuno prekriven excipularnim slojem, otvara se na vrhu u vidu pore ili često poprečnim prorezom. Ivica nije ili je samo neznatno izdignuta iznad bočnih delova diska; spoljašnja strana beličasto krem, braonkasta do crvenkasta, dlakava. Drška kratka, dužine 0,1–0,2 x 0,5–0,6 mm, obično uronjena u supstrat. Askusi sa 8 spora, uniserijatni do subbiserijatni, (150-) 160- 220 (-232) x (13-) 14-16 (-16,7) μm, J+(prvo izazito plav a zatim crven), kr.-. Parafize cilindrične do vretenaste, granate pri osnovi, sa zaobljenim krajem, prema vrhu postepeno proširene. Spore cilindrično-elipsoidne, prave, (10,5-) 11–14,5 (-15,5) x (6,5-) 7–9 (-9,5), hijaline, bez pregrada, zrele sa 2 uljane kapi (često samo sa jednom okruženom sa puno sitnih). Dlake slobodne, hijaline do svetlo braon, dužine 20–100 x 6–10 μm sa nejednako zadebljalim zidovima. Kristali brojni u medullary i posebno u ectal excipulumu i dlakama, prečnika 1–5(–18) μm. Stanište: Saprob, raste tokom godine (posebno u proleće), pojedinačno ili u manjim grupama na kori grana različitih vrsta listopadnog i četinarskog  drveća koje su iznad zemlje, takođe i na šišarkama. Rasprostranjenost: Evropa, Južna Amerika i Novi Zeland (GBIF).

 

Reference:

-Baral, H.O. & Perić, B. (2014) Velutarina bertiscensis and V. alpestris spp. nov., with a redescription of V. rufoolivacea and discussion of its synonyms.

-Van Vooren, N. (2009) Notule sur quelques Helotiales printaniers remarquables.

 

 
     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.