Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Trochila laurocerasi (Desm.) Fr. (on Prunus laurocerasus)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2015.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupama na trulim listovima lovor višnje  (Prunus laurocerasus). Apotecije okruglaste ili ponekad nepravilne (spojene), uronjene u tkivo lista, sedeće, prečnika (220) 260–350 (500) μm, njihovim otvaranjem epidermis lista se iskida u vidu kružne zakrpe. Himenijum tamno siv.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni (ponekad nepravilno uniserijatni), glavičasti, 45–70 (85) x 5.5–10 (13) μm, J+(p), crosiers+. Parafize cilindrične, sa pregradama, na vrhu proširene do 4 μm. Spore široko eliptične do blago ovalne, 4.5–10 (11) x (2.2) 2.5–5.5 μm, hijaline, bez pregrada.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.