Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Trichobolus zukalii (Heimerl) Kimbr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 

 

Opis: Saprob, raste na izmetu sisara. Plodna tela kleistohimenijalna, kruškasta, visine 0,3-0,45 mm i prečnika 0,18-0,32 mm, u gornjoj trećini bledo žuta a u donjem delu maslinasto braon sa crvenkastim tonovima i granulozna, dlakava zbog prisustva 10-15 na gore upravljenih dlaka (ponekad i na stranu) koje polaze sa površine donjeg ili srednjeg dela askomate.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi kruškasti ili ovalni, 250-450 x 200-325 μm, neamiloidni, kongofilni, vrlo debelih zidova, sa velikim brojem spora (verovatno preko 2-3000) koje se oslobađaju pucanjem zidova askusa. U plodnom telu nalazi se samo 1 askus. Spore konglobatne, široko elipsoidne, ponekad subokruglaste, izuzetno samo okruglaste, često deformisane zbog uzajamnog pritiska u askusu, glatke, hijaline, debelih zidova, zaobljenih krajeva, ili vrlo bledo žute sa finim granularnim sadržajem, debelih zidova, bez uljanih kapi, (10.5) 11.5-12.6 x 9.4-10.2 (-10.5) μm. Dlake prave, vrlo bledo žute, debelih zidova, 180-350 x 7-17 μm, obično sa 2-7 septi, sa polimorfnom ali ne bulboznom osnovom.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.