Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Trichobolus sphaerosporus Kimbr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 

 

Opis: Saprob, raste na izmetu sisara. Plodna tela kleistohimenijalna, kruškasta ili ovalna, visine 0,2-0,3 mm i prečnika 0,15-0,2 mm, prljavo bela do svetlo žuta, dlakava zbog prisustva 5-10 na gore upravljenih dlaka koje polaze sa površine donjeg ili srednjeg dela askomate.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi kruškasti, 150-212 x 120-166 μm, neamiloidni, kongofilni, vrlo debelih zidova, sa velikim brojem spora (verovatno preko 1000) koje se oslobađaju pucanjem zidova askusa. U plodnom telu nalazi se samo 1 askus. Parafize brojne, cilindrično-končaste, septatne, prečnika 2,5-3 μm, talasaste, često razgranate, bez pigmenta, sa blago proširenim vrhovima. Spore konglobatne, okruglaste ili subokruglaste, retko široko elipsoidne, glatke, hijaline ili vrlo bledo žute sa finim granularnim sadržajem, debelih zidova, bez uljanih kapi, (8.9-) 9.2-9.9 x 8.4-8.9 (-9.4) μm. Dlake prave ili blago savijene, bledo žute, debelih zidova, 125-350 x 4-10 μm, sa puno septi (do 12), petokrake (izuzetno zaokružene na vrhu), sa polimorfnom ali ne bulboznom osnovom prečnika 12-19 μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.