Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Trichobolus sphaerosporus Kimbr.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2020.

 

 

Opis: Raste na izmetu sisara. Askomata kleistohimenijalna, kruškasta ili jajasta, 200-300 x 150-200 μm, prljavo bela do svetlo žuta, dlakava zbog prisustva 5-10 na gore upravljenih dlaka koje polaze sa površine donjeg ili srednjeg dela askomate.

Mikroskopske karakteristike: Ekscipulum u unutrašnjem delu od textura prismatica a u spoljašnjem od textura angularis sastavljen od tankih poligonalnih ćelija,  8-15 x 5-10 μm. Dlake površinske, 125-350 x 4-10 μm, prave ili blago savijene, bledo žute, debelih zidova, sa puno pregrada (do 12), zašiljene (sa zaobljenim vrhom), sa polimorfnom ali ne bulboznom osnovom prečnika 12-19 μm. Askusi kruškasti, 150-212 x 120-166 μm, vrlo debelih zidova, sa velikim brojem spora (verovatno preko 1000) koje se oslobađaju pucanjem zidova askusa, J-. U askomati se nalazi samo 1 askus. Parafize brojne, cilindrično-končaste, sa pregradama, prečnika 2,5-3 μm, talasaste, često razgranate, bez pigmenta, blago proširene na vrhu. Spore konglobatne, okruglaste ili subokruglaste, retko široko elipsoidne, glatke, hijaline ili vrlo bledo žute sa finim granularnim sadržajem, debelih zidova, bez uljanih kapi, (8.9-) 9.2-9.9 x 8.4-8.9 (-9.4) μm.

Rasprostranjenost: Evropa i Novi Zeland (GBIF).

Ref.: Doveri, F. (2004) Fungi Fimicoli Italici.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.