Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Torrendiella ciliata Boud.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2016.

 
     
   

 

Opis: Raste pojedinačno ili raštrkano na otpalim listovima i grančicama hrastova (Quercus) i kupine (Rubus). Apotecije prečnika 0,5-1,7 mm, blago konkavne do ravne. Himenijum sivkasto-beo do svetlo krem-oker-braonkast. Spoljašnja strana sivkasto-oker, sa srednje gustim, tamno crvenkasto-braon, pravim dlakama. Drška 0,2-1 × 0,28-0,4 (-0,5) mm, sivkasto-oker, pri osnovi tamno braon, pokrivena  ± rasutim dlakama.

Mikroskopske karakteristike: Spoljašnji ekscipulum od 3 sloja, spoljašnji od textura porrecta, sastavljen od ćelija sa tankim zidovima sa svetlim maslinasto- do crveno-braon pigmentom, središnji od textura prismatica, sastavljen od hijalinih ne želatiniziranih ćelija (prema ivici od textura oblita, ćelije izrazito želatinizirane) i unutrašnji od textura porrecta, sastavljen od ne želatiniziranih ćelija sa svetlo braon, blago inkrustritranim zidovima. Središnji ekscipulum od textura prismatica do t. porrecta, sastavljen od hijalinih ćelija. Dlake polaze iz središnjeg sloja spoljašnjeg ekscipuluma, (120-) 200-350 (-450) × 9-13 μm, sa 7-15 pregrada, glatke, svetlo do tamno crveno- do maslinasto-braon, prema izrazito zašiljenom vrhu svetlo maslinasto-krem. Askusi sa 8 spora, biserijatni, cilindrični, (98-) 115-140 (-160) × (12-) 13-14 (-15)  µm, J+(p), kr.-. Parafize cilindrične, račvaste pri bazi, prema vrhu blago proširene, ispunjene hijalinim refraktivnim vakuolama, vakuole u gornjem delu često izdužene. Spore elipsoidno-vretenaste, homo- ili blago heteropolarne, na oba kraja zaobljene, srednje do jako zakrivljene, sa 1(-2) krupne uljane kapi na oba kraja i puno srednje velikih i malih uljanih kapi, (15-) 17-21,5 (-24) × (5-) 5,5-6,5 (-7)  µm, prezrele sa 1-3 pregrade.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Johnston, P.R. et al. (2014) The phylogenetic relationships of Torrendiella and Hymenotorrendiella gen. nov. within the Leotiomycetes

 

   
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.