Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Rutstroemia venusta Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupama na trulim listovima Helianthemum grandiflorum. Apotecije prečnika 0,8-1,5 mm, u početku okruglaste a zatim plitko peharaste, sa drškom. Himenijum ljubičasto-roz kad je svež, posebno na ivici, a kad se osuši postaje bleđi, ružičast do žućkast; ivica blago podignuta, belo dlakava. Spoljašnja strana grubo belo dlakava. Drška kratka, blago sužena prema osnovi, belo dlakava.

Mikroskopske karakteristike: Ekscipulum se sastoji od izduženihih ćelija prečnika 3-6,5 µm, blago zadebljalih zidova, prekrivenih sivim ili purpurnim pigmentom; između ćelija se nalazi puno sitnih bezbojnih kristala, nepravilnog oblika, prečnika do 10 µm. Zubci na ivici apotecije dugi 50-100 µm, sastavljeni od cilindričnih, bezbojnih ćelija debljine 4-9 µm, na vrhu tupih, sa kristalim između njih. Askusi sa 8 spora, cilindrični, 100-110 x 7-9,5 µm, uniserijatni, J-. Parafize cilindrične, širine 2-3 µm, u gornjem delu blago proširene, sa pregradama. Spore bubrešaste ili vretenasto elipsoidne, 13-20 x 5,5-7,5 µm, asimetrične, na jednom ili na oba kraja sužene, hijaline, bez pregrada (ponekad sa jednom), sa dve krupne uljane kapi.

Rasprostranjenost: Evropa.

Ref.: Svrček, M. (1966) Species novae Discomycetum e Cechoslovakia.

Napomena: Tekst je originalni opis vrste R.venusta. Primerci koje sam ja našao nisu identični a razlikuju se u sledećem: rasli su na mumificiranim plodovima šljive; dimenzije askusa 127-130 x 10-11 µm, J+(p); dimenzije spora 9,8-11,8 x 4,8-5,4 µm.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.