Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Tarzetta cupularis (L.) Svrček

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2014.

 
     
   

 

Opis: Raste pojedinačno ili u manjim grupama u proleće i rano leto, na zemlji ispod drveća, pored potoka, među mahovinom i na požarištima. Ekologija vrste je nepoznata (dokazano je da su neke vrste iz ovog roda mikorizalne). Apotecije peharaste, krem do sivkasto-žućkaste, prečnika 5-15 (20) mm. Himenijum gladak a spoljašnja strana dlakava ili fino zrnasta, ponekad sa braon pustulama i/ili beličastim dlakama, naročito prema ivici. Kod mladih apotecija himenijum je prekriven zaštitim slojem nalik velu od koga kasnije ostaju zuboliki fragmenti oko ivice. Drška je vrlo kratka ili nedostaje.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, inamiloidni, 250-300 x 15-16 µm. Parafize izdužene, septatne, račvaste pri osnovi, sa blago proširenim vrhovima. Spore široko elipsoidne, 18-22 x 13-15 µm, glatke, sa dve uljane kapi.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

   
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.