Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Tarzetta catinus (Holmsk.) Korf & J.K.Rogers

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2014.

 
 

 
 

Fruška gora (Stražilovo), 2015.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u manjim grupama u leto i jesen, na zemlji u listopadnim i četinarskim šumama. Apotecije peharaste do tanjiraste (ponekad vremenom spljoštene ili režnjevite), krem do boje lešnika, prečnika 10-40 mm. Himenijum gladak a spoljašnja strana dlakava, iste boje ili nešto svetlija. Ivica blago reckasta. Donji deo plodnog tela ponekad bradavičav ili venozan. Drška je ± duga, duboko ukorenjena. Meso tanko, krto.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, inamiloidni, 280-350 x 16-20 µm. Parafize izdužene, septatne, račvaste pri osnovi, sa blago proširenim vrhovima (kod nekih su vrhovi račvasti). Spore elipsoidne, 20-24 x 11-13 µm, glatke, sa dve uljane kapi.

 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, Japan.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.