Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Symphyosirinia clematidis Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Grgurevci), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u jesen, pojedinačno ili po 2-3 zajedno na trulim semenima paviti (Clematis vitalba). Apotecije prečnika 2,4-3,3 mm, dok su mlade čigraste a zatim gotovo ravne ili do blago konveksne. Himenijum gladak, svetlo žut; ivica savijena na gore. Spoljašnja strana svetlija do bela. Drška kratka, konična.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrični, biserijatni, 130-140 x 9,5-10 (-11)  μm. Parafize cilindrične, sa pregradama, račvaste pri osnovi, ispunjene vakuolama. Spore elipsoidne, hijaline, sa više sitnih uljanih kapi na oba kraja, bez pregrada, 12-19 x 4,7-7,5 μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.