Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Symphyosirinia clematidis Baral

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Grgurevci), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Glavica), 2017.

 
 

 
 

Fruška gora (Čerević), 2014.

 

 

Opis: Saprob, raste u jesen, pojedinačno ili po 2-3 zajedno na trulim semenima paviti (Clematis vitalba). Apotecije prečnika 2,4-3,3 mm, dok su mlade čigraste a zatim gotovo ravne ili do blago konveksne. Himenijum gladak, svetlo žut; ivica savijena na gore. Spoljašnja strana svetlija do bela. Drška kratka, konična.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrični, biserijatni, 130-140 x 9,5-10 (-11)  μm. Parafize cilindrične, sa pregradama, račvaste pri osnovi, ispunjene vakuolama. Spore elipsoidne, hijaline, sa više sitnih uljanih kapi na oba kraja, bez pregrada, 12-19 x 4,7-7,5 μm.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.