Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Heterosphaeria patella (Tode) Grev.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Banstol), 2013.

 
 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi na trulim stabljikama biljaka iz familije štitarki (Apiaceae). Apotecije sedeće, prečnika 0,5-1,5 mm, razvijaju se ispod epidermisa stabljike kojeg na kraju probijaju i izlaze napolje. Himenijum gladak, sivo-beličast. Receptakulum u početku okruglast sa vrhovima savijenim prema unutra a zatim urceolatan do peharast; spoljašnja površina braon-crna, neravna, fino naborana; ivica resasta i ponekad iskidana što apoteciji daje zvezdast izgled, izrazito urolana kad je suva.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 90-140 x 11-13,8 µm, J+(c), kr.+. Parafize cilindrične, glavičasto proširene na vrhu. Spore cilindrične, glatke, hijaline, sa 0-1 pregradom, 14-16 x 4,5-5 µm, biserijatne.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.