Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Heterosphaeria patella (Tode) Grev.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Banstol), 2013.

 
 

Opis: Saprob, raste u proleće i tokom leta, pojedinačno ili u grupi na trulim stabljikama biljaka iz familije štitarki (Apiaceae). Apotecije sedeće, prečnika 0,5-1,5 mm, dok su mlade okruglaste sa vrhovima savijenim prema unutra a zatim urceolatne do peharaste, razvijaju se ispod epidermisa stabljike kojeg na kraju probijaju i izlaze napolje. Himenijum gladak, sivo-beličast. Spoljašnja površina braon-crna, nepravilna, naborana. Ivica prstoliko iskidana što ponekad apoteciji daje zvezdast izgled, izrazito urolana kad je suva

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, 58-65 x 7-8 (11) µm. Parafize cilindrične, glavičasto proširene na vrhu. Spore cilindrične, sa 1 septom (ili bez septi) 12-17 (18) x 3,5-4,5 µm.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.