Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

   
 

Heterosphaeria patella (Tode) Grev.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Banstol), 2013.

 
 

 

Opis: Raste pojedinačno ili u grupi na trulim stabljikama biljaka iz familije štitarki (Apiaceae). Apotecije sedeće, prečnika 0,5-1,5 mm, razvijaju se ispod epidermisa stabljike kojeg na kraju probijaju i izlaze napolje. Himenijum gladak, sivo-beličast. Receptakulum u početku okruglast sa vrhovima savijenim prema unutra a zatim urceolatan do peharast; spoljašnja površina braon-crna, neravna, fino naborana; ivica resasta i ponekad iskidana što apoteciji daje zvezdast izgled, izrazito urolana kad je suva.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, 90-140 x 11-13,8 µm, J+(c), kr.+. Parafize cilindrične, glavičasto proširene na vrhu. Spore cilindrične, glatke, hijaline, sa 0-1 pregradom, 14-16 x 4,5-5 µm, biserijatne.

Rasprostranjenost: Evropa (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

     
   

 

   
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.