Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Sclerotinia trifoliorum Erikss.

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Novo Hopovo), 2013.

 

 

Opis: Raste kao parazit u jesen i proleće na biljkama iz familije Fabaceae. Sklerocium inficira i oštećuje žive biljke a apotecije se najčešće nalaze na detelini (Trifolium).  Sklerocije su površinske, okruglaste do cilindrične, 2-12 (-20) x 2-8 mm, spolja crne a unutra bele. Iz svake se razvija jedna do više apotecija. Apotecije prečnika 3-7 (-10) mm, ravne do blago konkavne dok su mlade, zrele peharaste, sa valovitom ivicom. Himenijum crvenkasto-braon (ivica i drška ponekad tamniji), gladak. Drška visine 3-15 (-28) mm i širine 1-2 mm, često se širi prema vrhu.  

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrični, uniserijatni, 140-200 x 10-12 μm. Parafize končaste, blago proširene pri vrhu (-3 μm), septatne, jednostavne ili slabo razgranate. Spore elipsoidne do alantoidne, hijaline, glatke, sa 2 uljane kapi na krajevima, 10-20 x (4-) 6-9 (-11) μm (4 spore u askusu su krupnije, uglavnom 13- 18 x 7-9 μm, a 4 sitnije, uglavnom 10-13 x 6-7 μm).

Rasprostranjenost: Evropa, Australija i Novi zeland(GBIF)

Ref.: Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.