Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Ravne), 2018.

 
 

 
 

Kukavica (selo Bara), 2018.

 

 

Opis: Raste u grupi tokom proleća i leta na ostacima različitih vrsta zeljastih biljaka. Sklerocijum je van tkiva domaćina, leži slobodan ili zakačen za stabljiku, crn, ovalan do jastučast. Apotecije prečnika 3-10 мм, tanjiraste do ravne ili konveksne i blago umbilikatne, takođe mogu biti i levkaste, sa drškom, izlaze jedna do nekoliko iz istog sklerocijuma. Himenijum gladak, svetlo oker-braon. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum; ivica takođe ali ponekad i nešto tamnija. Drška dužine 5-25 mm, cilindrična i često vijugava, šuplja, oker-braon, fino belo pahuljičasta.  

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 118-133 x 8-8,5 μm. Parafize cilindrične, delom sa pregradama, blago proširene pri vrhu. Spore elipsoidne, hijaline, glatke, sa 2 uljane kapi, 10-11 x 5 μm.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika, južna Afrika, Australija i Novi zeland(GBIF)

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.