Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Sclerotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2016.

 
 

 
 

Fruška gora (Paragovo), 2016.

 

 

Opis: Parazit, raste tokom proleća i leta na trulim stabljikama različitih vrsta zeljastih biljaka. Sklerocijum je van tkiva domaćina, leži slobodan ili zakačen za stabljiku, crn, ovalan do jastučast. Apotecije prečnika 3-10 мм, tanjiraste do ravne ili konveksne i blago umbilikatne, takođe mogu biti i levkaste, sa drškom, izlaze jedna do nekoliko iz istog sklerocijuma. Himenijum gladak, svetlo oker-braon. Spoljašnja strana iste boje; ivica takođe ali ponekad i nešto tamnija. Drška dužine 5-25 mm, cilindrična i često vijugava, šuplja, oker-braon, fino belo pahuljičasta.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 118-133 x 8-8,5 μm, J+, croziers+. Parafize cilindrične, sa malo pregrada, blago proširene pri vrhu. Spore elipsoidne, hijaline, glatke, sa 2 jedra i više sitnih i srednje velikih uljanih kapi, 10-11 x 5 μm. 

 

Rasprostranjenost: Kosmopolitska (DL 2016).

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.