Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Rutstroemia petiolorum (Roberge ex Desm.) W.L. White

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2015.

 
 

 
 

Fruška gora (Popovica), 2015.

 

 

Opis: Raste pojedinačno ili po nekoliko zajedno tokom leta i jeseni u stelji na peteljkama otpalih listova kestena (Castanea) i hrastova (Quercus), ređe bukve (Fagus). Apotecije prečnika 2-6 mm, u početku poluloptaste ili oblika urne a zatim peharaste do tanjiraste sa drškom. Himenijum oker do oker-braon, gladak; ivica ponekad prilično tamnija i slabo zubčasta.  Spoljašnja površina iste boje kao himenijum. Drška nešto tamnija i crno-braon prema osnovi, 0,5-8 mm duga.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, biserijatni, cilindrični, 100-110 × 8,5-9,5 µm. Parafize končaste, sa pregradama, prema vrhu zakrivljene i blago proširene. Spore alantoidne do bubrežaste, glatke, hijaline, zrele sa jednom pregradom, 13-14 (-17) × (4-) 4,5-5,5 µm.

Rasprostranjenost: Evropa i Severna Amerika(GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.