Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Rutstroemia luteovirescens (Roberge ex Desm.) W.L. White

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Jabuka), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Jabuka), 2013.

 
 

 
 

Novi Sad, 2013.

 
 

 
 

Novi Sad, 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Iriški venac), 2018.

 

 

Opis: Saprob, raste u jesen, pojedinačno ili u manjim grupama na peteljkama otpalih listova uglavnom javora (Acer) a ređe lipe (Tilia) i jasena (Fraxinus). Apotecije prečnika 2-4 mm, tanjiraste sa kraćom ili dužom drškom. Himenijum maslinasto-žut, gladak, ivica nešto tamnija. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum, glatka. Drška takođe iste boje, cilindrična, blago savijena, dužine do 10mm. Supstrat na kome rastu postaje crnkast.

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 150 × 10-12 µm. Parafize končaste, prema vrhu neznatno proširene (-3 µm). Spore nepravilno elipsoidne, glatke, hijaline, 12-14 × 6-7 µm, sa 2 uljane kapi, bez septi.

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika (GBIF).

Ref.: Breitenbach, J. & Kraenzlin, F. (1984) Champignons de Suisse, tome 1.

         Medardi, G. (2006) Atlante fotografico degli Ascomiceti d’Italia.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.