Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Rutstroemia luteovirescens (Roberge ex Desm.) W.L. White

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Jabuka), 2013.

 
 

 
 

Fruška gora (Jabuka), 2013.

 
 

 
 

Novi Sad, 2013.

 
 

 
 

Novi Sad, 2013.

 

 

Opis: Saprob, raste u jesen, pojedinačno ili u manjim grupama na trulim drškama listova uglavnom javora (Acer) i ređe lipe (Tilia) i jasena (Fraxinus). Apotecije prečnika 2-3 mm, tanjiraste sa kraćom ili dužom drškom. Himenijum maslinasto-žut, gladak, ivica nešto tamnija. Spoljašnja strana iste boje kao himenijum, glatka. Drška takođe iste boje, cilindrična, blago savijena, dužine do 10mm. Supstrat na kome rastu postaje crnkast.
 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, uniserijatni, 150 × 10-12 µm. Parafize končaste, prema vrhu neznatno proširene (-3 µm). Spore nepravilno eliptične, glatke, hijaline, 12-13 × 6-7 µm, sa 2 uljane kapi, bez septi.
 

Rasprostranjenost: Evropa, Severna Amerika.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.