Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Pirottaea senecionis (Cooke & W. Phillips) Nannf. (on Centaurea scabiosa)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2015.

 

 

Opis: Saprob, raste u grupi na trulim stabljikama zeljastih biljaka. Apotecije potpuno crne, sedeće, delom uronjene u supstrat, u početku zatvorene a zatim postaju gotovo ravne, kad se osuše ponovo se zatvore, prečnika do 1 mm. Spoljašnja strana sa krutim, crnkasto-braon dlakama koje su najduže i najgušće na ivici.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, cilindrično-glavičasti, biserijatni, 50-60 x 5,5-6,5 µm. Parafize tanke, blago proširene na vrhu. Spore usko cilindrične, ponekad blago glavičaste, hijaline, zrele sa pregradama, obično sa 2 uljane kapi, 8-14 (-16) x 2,5-3 µm. Ivične dlake glatke, duge 40-50 x 6-7 µм, sa 1-2 pregrade, naglo zašiljene.

 

Rasprostranjenost: Evropa

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.