Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

 

MENU

     
 

Pirottaea lychnidis (Desm.) Chlebická (on Silene alba)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Beočin), 2016.

 

 

Opis: Saprob, raste tokom proleća na trulim stabljikama biljaka iz roda Silene???. Apotecije razbacane, izranjaju iz supstrata, okrugle do blago izdužene, crne, dimenzije u suvom stanju 320-600 (-700) x 280-500 (-600) µм,  rehidrisane apotecije sa veoma svetlim diskom (koji je blago izložen kod većih apotecija) i sa tamno braon do crnim mrljama na spoljašnjoj površini. Ivica i spoljašnja strana prekriveni dlakama.

 

Mikroskopske karakteristike: Askusi sa 8 spora, (48-) 55-69 (-76) x (4.0-) 4.4-5.9 (-6,3) µm, sa kroziersima. Parafize blago lanceolatne, malo proširene na vrhu, vrhovi tupi do subakutni, retko zaobljeni, široki 2.8-3.7 µm, nadvisuju askuse za 7–14 μm. Spore vretenaste, prave do blago savijene, bez pregrada, na oba kraja sa sitnim uljanim kapima, (11.5-) 14-19 (-26) x 1.8-2.3 µm. Ivične dlake хијалинe, duge 18-58 µм, танких зидова, sa 0-4 pregrada.

 

Rasprostranjenost: Evropa.

 

     
   

 

   

Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.