Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Pilobolus kleinii Tiegh. (on roe deer dung)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Orlovo bojište), 2020.

 
 

 
 

Fruška gora (Orlovo bojište), 2020.

 
 

 
 

Fruška gora (Andrevlje), 2013.

 

 

Sporangiofore 2-5 mm (do 10-12mm), raste pojedinačno iz repastog trophocista koji je najčešće u supstratu. Subsporangialno zadebljanje (vezikula) objajasto ili subelipsoidno, visine 400-800 μm. Sporangija crna, više ili manje spljoštena, široka do 2/3 vezikule; kolumela ponekad sa bledom crkanstom primesom, generalno bezbojna, široko konusna dole ili povremeno sužena u sredini tako da vrh podseća na papilu; spore u različitim nijansama žute i narandžaste boje, elipsoidne, 10-20 x 6-10 μm, sa tankim, glatkim bezbojnim zidovima.

 

Verovatno najčešća vrsta u Evropi a možda i u većini zemalja gde se Pilobolus javlja. Često se meša sa P.cristallinus, ali nije tako visoka, više je sa primesama žute, vezikula svetlo narandžasta, i njene spore, iako istog oblika, su vidno veće.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.