Nature photography by Dragisa Savic Nature photography by Dragisa Savic

Nature Photography by Dragiša Savić

  FLORA

      Bryophyta

      Pteridophyta

      Gymnospermae

      Dicotiledones

      Monocotiledones

  GALS & MINERS

  FAUNA

     Mollusca

     Plathyhelminthes

     Bryozoa

     Annelida

     Nematomorpha

     Crustacea

     Myriapoda

     Arachnida

     Entognatha

     Insecta

     Amphibia

     Reptilia

     Aves

     Mammalia

  CHROMISTA

     Oomycota

  PROTOZOA

     Amoebozoa

  FUNGI

     Entomophthoromycota

     Mucoromycota

     Ascomycota

     Basidiomycota

  LANDSCAPES

  CONTACT

  NEW

 

   
 

Pilobolus crystallinus (F.H.Wigg.) Tode (on horse dung)

« previous thunbnails next »

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2012.

 
 

 
 

Fruška gora (Brankovac), 2012.

 

 

Vrsta gljivice koja se razvija u izmetu biljojeda. Gljiva započinje svoj životni ciklus u obliku sporangija koje padaju na zeljaste biljke kojima se hrane biljojedi (krave, konji, jeleni, itd.). Kad biljojedi pojedu travu sa sporangijama one ulaze i prolaze kroz njihov digestivni trakt bez ikakvih posledica po samu životinju.  Nakon izbacivanja izmeta spore u njemu počinju da klijaju i formiraju micelijum 2-4 cm ispod površine gde je koncentracija kiseonika niska (kiseonik sprečava radijalni rast hifa). Iz micelijuma se razvija plodonosno telo (sporangiofor) visine 5-12 mm (čak do 2 cm), koje raste obično iz jednog, više ili manje erektilnog, terminalnog, jajastog trofocista, koji je često u supstratu. Na vrhu sporangiofora nalazi se sporangija a ispod nje subsporangijalno zadebljanje (vezikula), jajastog ili eliptično-jajastog oblika, visine oko 1mm. Vezikula nakon sazrevanja puca i izbacuje sporangije daleko od izmeta na svežu travu koju će životinje jesti, čime počinje novi ciklus. Važnost što daljeg izbacivanja sporangija leži u tome što životinje najčešće neće da pasu u blizini izmeta.

 

Drška plodnog tela je providna, izdiže se iznad supstrata i uvek je usmerena ka suncu što povećava šanse da će sporangija pasti na svežu travu nakon izbacivanja. Subsporangijalno zadebljanje na kraju drške je puno tečnosti (oko 0,08 mm3) pod pritiskom (turgor) koji može biti do 7 atmosfera. Turgor je sila koja ga drži uspravno i koja omogućava prilikom pucanja izbacivanje sporangije do 2m daljine. Pucanje se obično dešava sredinom jutra, kada je sunce na najvišem položaju na nebu, i pod uglom od 45° jer to osigurava dalje izbacivanje sporangija. Vezikula takođe služi i kao sočivo jer fokusira svetlost pri svojoj osnovi kroz pigmente (karoteni) a njen sluzavi sadržaj omogućiće sporama da se zalepe za travu. Na vrhu subsporangijalne vezikule nalazi se jedna crna sporangija koja sadrži spore. Spore u okviru sporangija nazivaju se sporangiospore. Spore su elipsoidne, bledo žućkaste ili sasvim bezbojne, veličine 5-10 μm.

 

U simbiozi sa Pilobolus-ima su određene vrste nematoda koje pomažu gljivicama u razgradnji izmeta, a kada hranljivih materija ponestane larve nematoda se popnu na vrh sporangija i tako putuju do novog izvora hrane.

 

     
  Copyright © Dragiša Savić. All rights reserved.